Ledarutbildningar

TLU III Pedagogik för travskoleinstruktörer

Arbetar du som instruktör vid travskola och vill få fler pedagogiska verktyg? Vid TLU III får du ta del av olika metoder vid undervisning och övar själv praktiskt i undervisningsmetodik.

Syftet med kursen är att deltagarna skall få fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper och verktyg sin roll som instruktör vid Travskolan. Fokus ligger på praktisk undervisningsmetodik, kommunikation och ledarskap. Deltagarna ska även ha god kunskap om de senaste rönen inom Hästvälfärd och hästens inlärning, för att kunna använda detta i undervisningen.

Antalet kursplatser är begränsat till 12 deltagare.

Information om TLU III

Praktisk undervisningsmetodik

 • Tekniska hjälpmedel i undervisningen och olika metoder för undervisning
 • Didaktik i travundervisning
 • Olika lektionsupplägg
 • Att undervisa i Etologi – hur lär hästen in

Pedagogik

 • Skapa talang – Deliberate Play and Deliberate Practice
 • Grundläggande Idrottspsykologi
 • Undervisning av elever med olika funktionsnedsättningar

Ledarskap och ledarrollen

 • Ledarrollen, fördjupning
 • Ledare och lärare

Hästen i fokus

 • Hästvälfärd i undervisningen
 • Ha fyllt 18 år.
 • Genomfört TLU II, tidigast året före ansökan till TLU III
 • Undervisat i minst 3 olika kurser på Travskolan, både barn/ungdomar och vuxna
 • Grundläggande digital kompetens i Word och Powerpoint eller motsvarande

Under kurstiden behöver du ha tillgång till en dator/Ipad med bra kamera och Teamsappen installerad.

Kursen är en distanskurs på ca 4 veckor och 50% studietakt med digital uppstart och avslut samt en fysisk träff på 2 dagar. Mellan träffarna sker egna studier och tillgång till handledare.
Som digitalt forum används Teams.

Digital uppstart på Teams. Tisdag 2 april kl. 9.00 – 12.00

Fysisk träff, Åby travskola. Tis. 16 april – ons. 17 april
Dag 1 kl. 10:00 – ca 17:00. Dag 2 kl. 8.00 – 16.00.

Digitalt avslut på Teams. Tors. 2 maj kl. 9.00 – 12.00

Antalet kursplatser är begränsat till 16 deltagare.

Undervisningen sker på Åby travskola, Höglanda samt på distans.

Idrottens ledarskap, SISU idrottsböcker. Beställs av deltagarna till digital kursstart.
Övrig litteratur fås som pdf vid kursstart.

Undervisningen är avgiftsfri. En kostnad på 400 kr tas ut för bl a arbetsmaterial, vissa litteraturkostnader, hästkostnader och fika.
Mat och boende ingår inte i kurskostnaden, utan det står respektive Travskola för.

Bokas själv av kursdeltagarna och bekostas av respektive Travskola.

Tips på bra boende: Best Wester Hotell Halland, Kungsbacka

hotell halland kungsbacka – Sök på Google

Anmälan

Anmälan är stängd för vårens kurs.

Ny kurs sker i mars 2025. ansökan öppnar i september

Varmt Välkomna då med din ansökan!

 

 

Kontaktperson
Annika Larelius Utbildningsledare. Hippolog.