Ledarutbildningar

TLU III Pedagogik för travskoleinstruktörer

Arbetar du som instruktör vid travskola och vill få fler pedagogiska verktyg? Vid TLU III får du ta del av olika metoder vid undervisning och övar även själv praktiskt i undervisningsmetodik.

Syftet med kursen är att deltagarna skall få fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper och verktyg sin roll som instruktör vid Travskolan. Fokus ligger på praktisk undervisningsmetodik, kommunikation och ledarskap. Deltagarna ska även ha god kunskap om de senaste rönen inom Hästvälfärd för att kunna använda detta i undervisningen.

Antalet kursplatser är begränsat till 16 deltagare.

Information om TLU III

Praktisk undervisningsmetodik

 • Tekniska hjälpmedel i undervisningen och olika metoder för undervisning
 • Didaktik i travundervisning
 • Lektionsupplägg med olika förutsättningar
 • Att undervisa i Etologi – hur lär hästen in

Pedagogik

 • Skapa talang – Deliberate Play and Deliberate Practice
 • Grundläggande Idrottspsykologi
 • Undervisning av elever med olika funktionsnedsättningar

Ledarskap och ledarrollen

 • Ledarrollen, fördjupning
 • Ledare och lärare

Hästen i fokus

 • Hästvälfärd i undervisningen
 • Ha fyllt 18 år.
 • Genomfört TLU II, tidigast året före ansökan till TLU III
 • Undervisat i minst 3 olika kurser på Travskolan, både barn/ungdomar och vuxna
 • Grundläggande datorvana och presentationsteknik

Under kurstiden behöver du ha tillgång till en dator/Ipad för dina distansstudier och för att kunna lämna in inlämningsuppgifter m.m.

Kursen består av tre delar: Digital uppstart och avslut, samt 2 dagars kurs på Travskola.
Som digitalt forum används Teams där deltagaren också ska lämna in uppgifter.

Del 1 – Digital uppstart

Vid kursstart får kursdeltagaren vid introduktion via Teams ett antal frågeställningar som ska besvaras med hjälp av angiven litteratur och egen erfarenhet. Kursdeltagaren använder sin egen undervisning vid travskolan för att reflektera över frågeställningarna och litteraturen.
Frågeställningarna diskuteras vid den fysiska träffen i del 2.

Del 2 – Fysisk träff, 2 dagar på Travskola
Dag 1 kl. 10:00 – ca 17:00. Dag 2 kl. 8.00 – 16.00.

Undervisningen innehåller praktisk undervisning och teoretiska föreläsningar inom de olika områdena under ”Innehåll”.

Del 3 – Digitalt avslutande seminarium ca kl. 13:00 – 17:00.

Deltagaren formar och utför själv en egen teoretisk och praktisk lektion baserat på egna intresseområden och tillgång vid sin utbildningsanläggning.
Resultatet och reflektioner diskuteras via Teams i grupper i ett avslutande seminarium via Teams.

Kursen är en distanskurs på 4 veckor och 50% studietakt med en fysisk träff. Mellan träffarna sker egna studier.

Antalet kursplatser är begränsat till 16 deltagare.

Undervisningen sker vid en travskola, samt på distans.
11 – 12 oktober i norra Sverige
16 – 17 november i södra/mellersta Sverige

Idrottens ledarskap, SISU idrottsböcker. Beställs av deltagarna till kursstart.
Övrig litteratur läggs upp som PDF:er på Teams innan kursstart.

Undervisningen är avgiftsfri. En kostnad på 400 kr tas ut för bl a arbetsmaterial, vissa litteraturkostnader, hästkostnader och fika.
Mat och boende ingår inte i kurskostnaden, utan det står respektive Travskola för.

Bokas själv av kursdeltagarna.

Ansökan

Anmälan öppnar inom kort.

 

 

Kontaktperson
Annika Larelius Kursledare