Ledarutbildningar

TLU III Pedagogik för travskoleinstruktörer

Arbetar du som instruktör vid travskola och vill få fler pedagogiska verktyg? Vid TLU III får du ta del av olika metoder vid undervisning och övar även själv praktiskt i undervisningsmetodik.

Syftet med kursen är att deltagarna skall få fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper i sin roll som instruktör vid en travskola. Målsättningen är att deltagarna efter genomförd kurs har god förståelse för pedagogiken som utövas i den praktiska undervisningsmetodiken. Deltagarna ska även ha god kunskap om de senaste rönen inom Hästvälfärd för att kunna använda detta i undervisningen. Antalet kursplatser är begränsat till 20 deltagare.

Information om TLU III

Praktisk undervisningsmetodik

 • Tekniska hjälpmedel i undervisningen och olika metoder för undervisning
 • Didaktik i travundervisning – hur undervisar vi för att möjliggöra inlärning
 • Lektionsupplägg med olika förutsättningar
 • Att undervisa i Etologi – hur lär hästen in

Pedagogik

 • Skapa talang – Deliberate Play and Deliberate Practice
 • Grundläggande Idrottspsykologi
 • Att undervisa teoretiskt
 • Undervisning av elever med speciella behov

Ledarskap och ledarrollen

 • Ledarrollen, fördjupning
 • Ledare och lärare

Hästen i fokus

 • Hästvälfärd i undervisningen
 • Ha fyllt 18 år.
 • Genomfört TLU II
 • Grundläggande datorvana.

Under kurstiden behöver du ha tillgång till en dator/Ipad för dina distansstudier och för att kunna lämna in inlämningsuppgifter m.m.

Kursen är indelad i tre delar och innan kursstart får varje deltagare en studiehandledning som tydligt beskriver vad som ska utföras, när och hur samt litteraturhänvisningar. Som digitalt forum används Teams där deltagaren också ska lämna in uppgifter.

Del 1 – Digital uppstart, datum ej fastställt.

Vid kursstart får kursdeltagaren vid introduktion via Teams ett antal frågeställningar som ska besvaras med hjälp av angiven litteratur och egen erfarenhet. Kursdeltagaren använder sin egen undervisning vid travskolan till att tänka över frågeställningarna och litteraturen. Frågeställningarna diskuteras vid den fysiska träffen i del 2.

Del 2 – Praktisk dag ca kl. 8:00 – 16:00 (ca tider beroende på hur många deltagare det blir). Datum ej fastställt.

Undervisningen innehåller praktisk undervisning och teoretiska föreläsningar inom de olika områdena under ”Innehåll”.

Del 3 – Digitalt avslutande seminarie ca kl. 13:00 – 17:00. Datum ej fastställt.

Deltagaren formar och utför själv en egen teoretisk och praktisk lektion baserat på egna intresseområden och tillgång vid sin utbildningsanläggning. Resultatet och reflektioner diskuteras via Teams i grupper i ett avslutande seminarium under kursvecka 5.

Kursen är en distanskurs på 4 veckor och 50% studietakt med en fysisk träff. Mellan träffarna sker egna studier.

Antalet kursplatser är begränsat till 20 deltagare.

Undervisningen sker en travskola, samt på distans. Ort och datum för 2023 fastställs inom kort.

Idrottens ledarskap, SISU idrottsböcker. Beställs av deltagarna till kursstart.
Övrig litteratur läggs upp som PDF:er på Teams innan kursstart.

Undervisningen är kostnadsfri. En kurskostnad på 400 kr tas ut för bl a arbetsmaterial, vissa litteraturkostnader, hästkostnader och fika. Mat och boende ingår inte i kurskostnaden.

Bokas själv av kursdeltagarna.

Ansökan

Anmälan är stängd. Datum för ny kurs under våren kommer i januari

 

 

Kontaktperson
Annika Larelius Kursledare