Styrelse

Stina Swartling Hoch, Svensk Travsport, ordförande
Gisela Löfstrand, Svenska Ridsportförbundet, vice ordförande
Cecilia Gråberg, Svensk Galopp, ledamot
Jonny Staf, Svensk Travsport, suppleant
Hanna Selinus, Svensk Galopp, suppleant
Nina Anyai, Svenska Ridsportförbundet, suppleant

Eva Lundkvist, rektor och föredragande

Våra huvudmän