Styrelse

Helena Gärtner, Svensk Travsport, ordförande
Gisela Löfstrand, Svenska Ridsportförbundet, vice ordförande
Cecilia Gråberg, Svensk Galopp, ledamot
Sofie Viksten, Svensk Travsport, suppleant
Nina Anyai, Svenska Ridsportförbundet, suppleant

Eva Lundkvist, rektor och föredragande

Våra huvudmän