Hästsportens Folkhögskola

Folkhögskolans allmänna syfte är att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang i samhällsutvecklingen. Skolans verksamhet syftar till att inom folkbildningens ramar genomföra utbildningar.

Det särskilda syftet med Hästsportens Folkhögskolas profil är att öka det allmänna hästkunnandet inom rid-, trav- och galoppsporterna.

  • Att i folkhögskolemässiga former tillsammans med de studerande ge god allmän grundutbildning, studiefärdighet och personlig utveckling.
  • Att erbjuda ledar- och lärarutbildning samt kurser inom närliggande områden.
  • Tillsammans med huvudmännen inom rid-, trav- och galoppsporterna utveckla, planera och genomföra utbildningar som svarar mot de behov som de studerande och medlemmarnas organisationer har.
  • Att ge kunskap och medvetenhet om samspelet mellan människa, häst, samhälle och miljö.

Skolan har sitt säte på Strömsholm, där en stor del av ridutbildningarna sker. Svensk Travsports verksamhet är fördelad mellan Wången, travsällskapen och Svensk Travsport. Svensk Galopps verksamhet är fördelad mellan galoppbanorna och Svensk Galopp. Folkhögskolan allmänna kurs bedrivs som en dagfolkhögskola i Västerås samt på distans med inriktning mot ridsport och travsport.

Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Kontaktperson
Eva Lundkvist Rektor
Våra huvudmän