Wången

Wången utgör tillsammans med Flyinge och Strömsholm Hästnäringens Riksanläggningar som tillsammans har ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling.

Wången är travsportens riksanläggning, men också ett centrum för islandshästutbildningar och Sveriges nationella brukshästcentrum. Wången är beläget i Jämtland, närmare bestämt i Alsens kommun. 

På Wången bedrivs utbildningar för hästskötare, travtränare, brukshästkuskar, ridlärare, hippologer och hovslagare, och är en mötesplats för blivande professionella inom hästsport på flera nivåer; från gymnasium till universitetsnivå. Medarbetarna har spetskompetens inom trav, islandshäst, brukshäst, hovslageri, pedagogik, hästhållning, anläggningsdrift, hästkunskap och forskning, och har alla lång erfarenhet från branschen. 

Kontaktperson
Annika Larelius Utbildningsledare. Hippolog.
Våra huvudmän