Bra att veta

Här har vi samlat information som kan vara bra att ha läst igenom innan du ansöker, men som framförallt är värdefull när du blivit antagen.

Studerandehandboken

Studerandehandboken

Ladda ner Format: pdf Storlek: 370.8 KB

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid HRA

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid HRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 264.8 KB

Studiestöd

När du studerar kan du få studiestöd från CSN, Centrala Studiestödsnämnden. Vad du kan få beror bland annat på hur gammal du är. Från och med höstterminen det år du fyller 20 kan du söka studiemedel. Till och med vårterminen det år du fyller 20 kan du få studiehjälp om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå. 

Studerandeförsäkring

Om olyckan skulle vara framme har Hästsportens folkhögskola en kollektiv olycksfallförsäkring hos Trygg Hansa för dig som deltagare. Försäkringen omfattar olycksskada som drabbar de försäkrade, deltagare på av Hästsportens folkhögskola arrangerade kurser. Handläggare av försäkringsskador är rektor på Hästsportens folkhögskola.

Om Folkhögskolan

Skolformen Folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

En viktig del i utbildningen är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra.

Kontakt
Eva Lundkvist Rektor
Våra huvudmän