Hästnäringens Yrkesnämnd

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, är en samarbetsorganisation inom hästsektorn.

Nämndens uppdrag är:

  • Verka för hästnäringens strategiska kompetensförsörjning.
  • Stimulera attraktionskraften i hästnäringen och verka för goda arbetsvillkor samt en god och säker arbetsmiljö.
  •  Främja kompetensutveckling och påverka kvalitetsutvecklingen i utbildningar med hästinriktning.
  • Bistå nämndens medlemsorganisationer i arbetet med att fastställa yrkeskrav, yrkesprov och diplomering.
  • Vara kontaktorgan för arbetsmarknads- och utbildningsmyndigheter samt samverka med övriga aktörer inom HYN:s arbetsområde.

HYNs organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer.

Våra huvudmän