Hästnäringens Yrkesnämnd

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, är en samarbetsorganisation inom hästsektorn.

Nämnden ska hjälpa hästbranschen i frågor om:

  • arbetet med fastställande av yrkeskompetens, yrkesprov och yrkesstatus
  • kvalitetsutveckling i gymnasial och annan utbildning med hästinriktning
  • godkännande och förmedling av praktikplatser
  • kontakter med arbetsmarknads- och utbildningsmyndigheter
  • frågor om yrke, yrkesval eller kompetensutveckling

HYNs organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer.

Hästsportens folkhögskola är medlem i HYN.

Våra huvudmän