Ledarutbildningar

Ridledare vid Travskoleverksamhet

Är du Travsinstruktör och vill lära dig mer om ridning och ridundervisning anpassad för Travskoleverksamhet? Då är det här kursen för dig!

Om utbildningen

Kursen ger deltagarna grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i ridning som är anpassad till Travskoleverksamhet. Målsättningen är att deltagarna efter genomförd kurs ska kunna undervisa i ridning vid travskola på ett säkert och ändamålsenligt sätt och med hästens välfärd i fokus.

Kursen är indelad i två delar och vid digitala uppstarten får deltagarna frågeställningar att reflektera över och besvara inför fysiska träffen.

Kurstid:

Del 1 – Digitalt uppstart via Teams, ca 2 tim

Den digitala träffen innehåller introduktion och föreläsningar.  Kursdeltagarna kommer att få en individuell uppgift som sedan diskuteras vid del 2.

Del 2 Fysisk träff två dagar vid en travskola. Ca kl. 10-17.

Genomförs under två dagar vid en travskola. Teoretiska föreläsningar varvas med praktiska lektioner där olika lektionsupplägg visas och diskuteras.
För godkänd kurs krävs deltagande vid den inledande Teamsträffen och vid den fysiska träffen i del 2 samt utförd individuell uppgift.

Antal kursplatser: Max 16 deltagare

Kostnad: Undervisningen är avgiftsfri. En avgift avseende övriga omkostnader som kurslitteratur, fika och lunch tas ut. Avgiften är 400 kr och faktureras vid anmälan.

Kursinnehåll

Praktisk undervisningsmetodik:

  • Ridundervisning för nybörjare till något vana ryttare
  • Exempel på lektionsupplägg
  • Säkerhet vid ridundervisning

Ryttarens förutsättningar

  • Grundläggande sits och balans

Hästens förutsättningar

  • Inlärning av hjälper
  • Effekter av ridning
  • Grundläggande gångartslära

Utrustning

  • Hästens utrustning
  • Ryttarens utrustning

Hästen i fokus

  • Hästvälfärd i undervisningen

Behörighetskrav
TLU II instruktör. Egen färdighet i grundläggande ridning.

Kontakt

Kursdatum ej satta. För mer information, kontakta Hästsportens folkhögskolas utbildningsledare på Wången, Annika Larelius, tel. 073-029 80 74 eller e-post: annika.larelius@wangen.se.

Kursadministration: info@hastsportensfolkhogskola.se.

Frågor och svar
Anmälan

Datum för ny kurs 2024 ej fastställt