Ledarutbildningar

TLA III Regional

TLA III, travledarassistent, ges regionalt på tre olika travbanor. Den syftar till att ge en grundutbildning för blivande travskoleassistenter i travskolan.

TLA-utbildningar görs i tre steg innan man gå TLU-utbildningen. Läs mer om TLA HÄR.

Kursen är 22 timmar lång och målgrupp är blivande travskoleassistenter i travskolan. För att bli godkänd i kursen ska deltagande och aktivt engagemang i samtliga moment i kursen. Efter avslutad och väl genomförd kurs uppnår deltagaren nivån travskoleassistent.

Information om TLA III

• Ledarens roll.
• Elevledda lektioner – att vara travskoleassistent i praktiken.
• Barns utveckling vid olika åldrar.
• Första hjälpen.
• Ergonomi.
• Hur du som travskoleassistent lär ut om:

 •  Hästens historia och utveckling.
 • Hästens uppbyggnad och identitet.
 • Säker hästhantering och selning samt grundläggande körning.
 • Hästens beteende och sinnen.
 • Få kunskaper om ledarassistentens roll och förebild i travskolan.
 • Få insikt i barns utveckling för att få en bättre förståelse för barn och ungdomars beteende i olika situationer.
 • Få insikt om förmedling av egna faktakunskaper till barn och ungdomar i travskolan.
 • Få kunskaper om säker och god hästhantering och kunna förmedla dessa till travskolans elever.
 • Få kännedom om planering och genomförande av moment i travskolan tillsammans med ansvarig ledare.
 • Få förståelse för betydelsen av att ta hand om travskoleelever och deras anhöriga på ett sådant sätt som marknadsför travsporten hos nya grupper i samhället.
 • Få kännedom om travsportens värdegrund och ungdomsverksamhet.

Jägersro travskola, 21-23 februari 2020, kontakt: Anna Rogell, anna.rogell@jagersro.travsport.se Anmälan senast 24 januari.

Rättvik travskola, 18-20 juni 2021, kontakt: Åsa Holmberg, asa.holmberg@romme.travsport.se Anmälan senast 1 juni.

Solänget travskola, 19/9, 10/10 och 29/10, kontakt: Annika Söderholm, annika.soderholm@bergsaker.travsport.se. Anmälan senast 19/9.

Mantorp travskola, 20/12, 21/12 och 22/12, kontakt: Malin Lindström, malin.lindstrom@mantorp.travsport.se.

Minst 15 år. Praktisk erfarenhet av travsport samt grundläggande hästkunskap motsvarande Travsportens Kunskapsmärke 1-5, önskvärt genomförd TLA I och II.

TLA III Kurshäfte (delas ut vid kurstillfället).

 • Märkeshäften 1-5 Svensk Travsport
 • Hästens anatomi
 • Hästens Biologi, Utfodring och Avel (Natur & Kultur)
Välkommen med din ansökan!
Kontaktperson