Ridsportens utbildningar

Svensk ridlärare III

Brinner du för häst- och ryttarutveckling och är Diplomerad Svensk Ridlärare II. Sök då Sveriges enda utbildning med sikte på Diplomerad Svensk Ridlärare III - en fantastisk möjlighet att under ett år utbilda sig till högsta nivå som Ridlärare.

Om utbildningen

Det övergripande målet är att Svensk Ridlärare III skall ha en kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship ansvara för hästarnas, anläggningens och utrustningens skötsel, rekrytering och utbildning av hästar samt för utbildning av elever i hästkunskap och ridning.
Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för elever och blivande ridlärare samt ha förmåga att utbilda enskilda ekipage till lägst Msv B-nivå i dressyr och hoppning. Ridläraren skall kunna undervisa elever i samtliga kompetensbeskrivningen upptagna ämnen/rubriker.

Färdighetsträning i ridkonst är grundstommen i utbildningen, därtill kommer grundutbildning, utveckling och underhåll av skolhästar samt fördjupning i teoretiska moment. Innehåll och upplägg individoptimeras utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter. Eleverna erbjuds möjlighet att träna på undervisning av grupper, enskilda ekipage och blivande ridlärare. Häst och anläggningsvård ingår i utbildningen.

Under utbildningen, SRL III, utbildas du som deltagare på Ridskolan Strömsholm med flera av landets främsta lärare som lärare och mentorer. I anslutning till utbildningen finns möjlighet att avlägga yrkesprov för SRL III och unghästutbildare enligt gällande bestämmelser. Målet är att de studerande skall bli mycket väl förberedda för yrkesprov och ett framtida uppdrag som Diplomerad Svensk Ridlärare III.

Du har hand om 3 hästar i olika åldrar och utbildningsståndpunkter.

Kurstid: Pågående kurs: Augusti 2023 – juni 2024. Nästa kurs: Augusti 2024 – juni 2025.
Kursen startar vecka 34 med 2 veckor APL hos en verksamhetschef på SvRF föreningsdriven ridskola. Från vecka 36 är undervisningen förlagd till Ridskolan Strömsholm.
Omfattning: Heltidsstudier, 100%
Kursort: Strömsholm
Kursledare: Ridskolan Strömsholms lärare i hoppning och dressyr tillsammans med externa tränare.
Kostnad: Kurskostnaden är ca 6 000 kr/termin och innefattar hästkostnader och visst studiematerial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Undervisningen är avgiftsfri. Om kursplats finansieras av Arbetsförmedling, arbetsgivare eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna. Utbildningen är studiemedelsberättigad, avd B1. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20.
Kost och logi: Ingår inte i kurskostnaden. Kontakta bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00 för mer information om boende under kurstiden.

Behörighetskrav
  1. Grundläggande behörighet till högskola. (Slutbetyg från gymnasieskola ska bifogas)*
  2. Diplomerad Svensk Ridlärare II. (SRL II-diplom)*
  3. Mångårig yrkeserfarenhet vid ridskola enligt kompetensbeskrivningen SRL II. (”Intyg om yrkeserfarenhet” ska bifogas)*

*För att styrka att du uppfyller behörighetskraven till utbildningen behöver du skicka in samtliga intyg/betyg som efterfrågas ovan samt personligt brev.

Ladda ner intyg

Intyg om yrkeserfarenhet (SRL III)

Fyll i och bifoga till ansökan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 95.0 KB

Frågor och svar

– Nej, kost och logi ingår inte i kursen. Det är möjligt att boka boende på eller i närheten av Ridskolan Strömsholm. Kontakta Ridskolan Strömsholm bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00 för mer information.

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. De som är under 20 år kan söka studiehjälp.

Ansökan och antagning
KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN

Ansökan till utbildning med start ht 2024 är stängd. Nästa ansökningsperiod pågår 15 januari till 15 april 2025.

I samband med ansökan skall du skicka in dokumentation på tidigare utbildning och examen, SRL II-diplom och intyg om yrkeserfarenhet enligt behörighetskraven ovan. Dessutom ska du skicka in ett personligt brev, eventuella tävlingsmeriter och andra relevanta intyg som styrker din behörighet. Lämna även referens till nuvarande ridlärare/tränare. Om din ansökan inte är komplett, senast vid sista ansökningsdag, kan det påverka din möjlighet att bli antagen till utbildningen.

Efter ansökningstidens slut kommer kallelse till antagningsprov att skickas ut till behöriga sökande. Antagningsprov för SRL III genomförs på Ridskolan Strömsholm.

I urvalet görs en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att nå SRL III-nivå.

Kontaktpersoner
Michaela "Mickan" Skarfors Utbildningsledare på Strömsholm
Eva Lundkvist Rektor
Susanne Ring Kursadministratör

Utbildningen genomförs av Hästsportens folkhögskola på Ridskolan Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.