Ridsportens utbildningar

Ridlärarutbildning SRL III

Brinner du för häst- och ryttarutveckling, är diplomerad SRL II och har siktet inställt på SRL III? Ta då chansen och ansök till Sveriges enda utbildning för SRL III och få flera av landets främsta ridlärare och tränare som lärare och mentorer.

Under SRL III-utbildningen får du möjlighet att utveckla din ridning genom att delta i individoptimerad undervisning för RS huvudlärare, Marianne Esseen Söderberg och Daniel Svensson samt några av landets främsta lärare, så som: Louise ”Lussan” Nathhorst, Lars Andersson, Kyra Kyrklund och Peter Markne. Du har hand om 4-6 hästar i olika åldrar och utbildningsståndpunkter.

Om utbildningen

Färdighetsträning i ridkonst är grundstommen i utbildningen, därtill kommer grundutbildning, utveckling och underhåll av skolhästar samt fördjupning i teoretiska moment. Innehåll och upplägg individoptimeras utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter. Som SRL III är rollen som ”lärare för lärarna” viktig. Eleverna erbjuds möjlighet att träna på undervisning av grupper, enskilda ekipage och blivande ridlärare. Häst och anläggningsvård ingår i utbildningen.

Under utbildningen, SRL III, utbildas du som deltagare på Ridskolan Strömsholm med flera av landets främsta lärare som lärare och mentorer. I anslutning till utbildningen finns möjlighet att avlägga yrkesprov för SRL III enligt gällande bestämmelser. Målet är att de studerande skall bli mycket väl förberedda för yrkesprov och ett framtida uppdrag som Svensk ridlärare III.

Kurstid: Pågående kurs: 2 augusti 2021 – 17 juni 2022. Nästa kurs: augusti 2022 – juni 2023.
Kursplatser: 2 – 4 platser
Kursort: Strömsholm
Kursledare: Ridskolan Strömsholms huvudlärare i hoppning och dressyr tillsammans med externa tränare
Kostnad: Undervisningen är kostnadsfri. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. De som är under 20 år kan söka studiehjälp.

Frågor och svar

– Nej, kost och logi ingår inte i kursen. Det är möjligt att boka boende på eller i närheten av Ridskolan Strömsholm. Kontakta Ridskolan Strömsholm bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00 för mer information.

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. De som är under 20 år kan söka studiehjälp.

Ansökan och antagning
KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN.

Ansökningsperioden för kurs med start hösten 2021 är avslutad och ansökan är stängd. Ansökningsperioden för läsåret 2022-23 pågår 15 januari – 15 april.

I samband med ansökan skall du skicka in dokumentation på tidigare utbildning och examen, arbetsintyg, tävlingsmeriter och eventuellt annat som styrker din behörighet. Lämna även referens till nuvarande ridlärare/tränare. Om din ansökan inte är komplett, senast vid sista ansökningsdag, kan det påverka din möjlighet att bli antagen till utbildningen.

Efter ansökningstidens slut kommer kallelse till antagningsprov att skickas ut till behöriga sökande. Antagningsprov för SRL III genomförs på Ridskolan Strömsholm den 19 maj.

I urvalet görs en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att nå SRL III-nivå samt förmåga att träna och utbilda hästar inom alla discipliner.

Kontaktpersoner
Susanne Ring Kursadministratör
Eva Lundkvist Rektor
Pia Lusth Utbildningsledare på Strömsholm

Utbildningen genomförs av Hästsportens folkhögskola på Ridskolan Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.