Ridsportens utbildningar

Paraledare

Drygt en miljon människor i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning. För alla dessa människor kan hästen och stallet erbjuda en värdefull frizon. Hästen är helt fri från fördomar och mötet med hästen sker på lika villkor för alla.

Kurserna för paraledare ska dels ge den grundläggande kunskap som krävs för att leda och möta ryttare och kuskar med funktionsnedsättning men även väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap.

Grundkurs för Paraledare

Kursens syfte
Syftet med kursen är att förmedla en grundläggande kunskap i att leda och möta ryttare och kuskar med funktionsnedsättning samt att väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap.

Läs mer om Grundkurs för paraledare här.

Fördjupning paraledare (tidigare FU3)

Sex kursdagar, vid två tillfällen, för dig som håller lektioner för ryttare med funktionsnedsättning.

Fördjupning Paraledare riktar sig framför allt till dig som håller eller kommer att hålla lektioner för ryttare med funktionsnedsättning på ridskola i ansluten ridklubb.

Utbildningen syftar till att försöka ge en viss kunskap i pedagogik för instruktörer, instruktionsmetodik och viss ridlära samt specialpedagogik. I utbildningen ingår även verksamhetsbesök och hemuppgift.  Utbildningen består av sex utbildningsdagar, uppdelat på två tillfällen.

Som deltagare ska du ha genomgått Basutbildningen, Grundkurs Paraledare (FU1 och FU2) samt ha dokumenterad erfarenhet av lektionsverksamhet för ryttare med funktionsnedsättning samt styrkt ridvana lägst motsvarande Ryttarmärke III och teoretiska kunskaper motsvarande ryttarmärke IV. Kursen är främst teoretisk men med praktiskt inslag på ridskola så medtag ridkläder. Anmälan bindande. Intyg från tidigare kurser och på sökandes ridvana tillsammans med uppgift om utbildning och erfarenhet skickas separat till joanna.weisz@ridsport.se

Kontaktperson
Eva Lundkvist Rektor

Kurserna genomförs av Hästsportens folkhögskola i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.