Ridsportens utbildningar

Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning

Brinner du för att arbeta med ryttare med funktionsskillnader och vill stärka dina kunskaper som ledare för målgruppen? Då är denna ledarutbildning i tre steg något för dig.
Steg 1: FU-1

Det första steget, FU-1, riktar sig dels till dig som yrkesverksam som vill ha komplettera din kunskap kring att arbeta med ryttare med funktionsnedsättning. Samt dels till dem som arbetar på t ex daglig verksamhet, är personlig assistent eller kanske anhörig och vill lära mer. Syftet med kursen är att ge dig som deltagare en gemensam grund och kunskaper så att du kan vara behjälplig vid och/eller bedriva verksamhet på ridklubben för ryttare med någon form av funktionsnedsättning. Kursen består av både en teoretisk och en praktisk del. Detta steg kan ni som ridklubb själv genomföra.

Steg 2: FU-2

För att gå det andra steget, FU-2 som genomförs av Hästsportens folkhögskola, krävs att du har gått FU-1. Kursen är upplagd i block kring olika funktionsnedsättningar, där det sker en fördjupning i området jämfört med steg 1. Utgångspunkten för kursen är hur respektive funktionsnedsättning påverkar ridningen samt vad som är viktigt att veta och tänka på. Kursen genomförs fredag till söndag och består främst av teori, men även en del praktiska moment och grupparbeten ingår.

Steg 3: FU-3

FU-3 arrangeras också av Hästsportens folkhögskola och riktar sig till dig som arbetar som ridlärare för ryttare med funktionsnedsättning. Målsättningen med utbildningen är att ge dig en grundläggande orientering i instruktion och undervisning för ryttare med funktionsnedsättning. Utbildningen innehåller främst pedagogik för ridlärare, ridlära och instruktionsmetodik, specialpedagogik samt ryttarens sits och inverkan. En viktig del av utbildningen är det erfarenhetsutbyte och det nätverk som deltagarna skapar.

Kursen består av sex utbildningsdagar, uppdelat på två tillfällen med några månaders mellanrum. Mellan utbildningsblocken får deltagarna en hemuppgift, som består av att skriva en rapport kring ett av de ämnen som tagits upp under kursen. Rapporterna sammanställs sedan till ett inspirationskompendium som du som deltagare kan ha stor nytta av i vardagen på hemmaplan

Kontaktperson
Eva Lundkvist Rektor

Kursen genomförs av Hästsportens folkhögskola i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.