Ridsportens utbildningar

Pedagogik och ridskoleverksamhet fördjupningskurs

Arbetar du som ridlärare och vill fylla på din pedagogiska verktygslåda och utvecklas som ledare? Då är denna distanskurs i pedagogik och ridskoleverksamhet något för dig.

Om utbildningen

Utbildningen är en fristående kurs men ingår också som en delkurs i utbildning till Svensk Ridlärare II (SRL II), Galoppinstruktör och Ridlärare II för islandshäst.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är verksam ridlärare:

 1. a) inom ridsport, som vill fortbilda dig eller avlägga yrkesprov för Svensk Ridlärare II (SRL II).
 2. b) inom galoppsport, som utbildar dig till Galoppinstruktör.
 3. c) för islandshäst, som utbildar dig till Ridlärare II för islandshäst.

Övergripande innehåll:

 • Ledar- och lärarrollen
 • Lärande
 • Barn och ungas utveckling
 • Undervisa ryttare i olika åldrar
 • Ridutbildning
 • Ridskoleverksamhet
 • Idrottspsykologi
 • Pedagogiska grundprinciper
 • Verksamhetsplanering
 • Undervisningsmetodik i praktiken/säkerhet/problemlösning
 • Studiebesök på ridskola

Utbildningen är en distanskurs om 17 veckor i 50 % studietakt med fysiska och digitala träffar. Mellan träffarna sker studierna via en digital lärplattform där såväl lärare som andra kurskamrater finns till hands för kunskapsinhämtning, diskussion och erfarenhetsutbyte. Träffarna sker på vardagar och de fysiska mötena är lokaliserade till Strömsholm. 

Kurstid: Augusti – december 2024.
Kursort: Strömsholm
Kursledare: Lärare vid Ridskolan Strömsholm och externa föreläsare
Kostnad: Kostnaden är 1 550 kr. I kostnaden ingår visst studiematerial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. Om kursplats finansieras av Arbetsförmedling, arbetsgivare, eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna.

Behörighetskrav

a) inom ridsport (intyg som visar att du uppfyller behörighetskraven ska bifogas ansökan)

 1. Diplomerad SRL I eller ha motsvarande formella kunskaper*
 2. Dokumenterad vana av att leda rid- och teoriundervisning
 3. Dokumenterade goda färdigheter i ridning
 4. Diplomerad hästskötare eller ha motsvarande formella kunskaper **

b) inom galoppsport (intyg som visar att du uppfyller behörighetskraven ska bifogas ansökan)

 1. Dokumenterad vana av att leda rid- och teoriundervisning
 2. Godkänd arbetsryttare/licensierad ryttare

c) för islandshäst (intyg som visar att du uppfyller behörighetskraven ska bifogas ansökan)

 1. Dokumenterad vana av att leda rid- och teoriundervisning
 2. Diplomerad B-instruktör/Ridlärare I för islandshäst

Delmoment, för utbildning till Ridlärare II islandshäst:

 • Ridlärare II utbildning
 • Godkänd examination Ridlärare II
 • Pedagogik och ridskoleverksamhet distansutbildning på Strömsholm
 • Passkurs

* Med formella kunskaper avses genomgången Ridledarkurs med godkänt resultat samt är verksam vid SvRF ansluten Ridskola.
**Med formella kunskaper avses grundläggande kunskap inom häst, t ex genomgången Hästkunskap grundkurs (tidigare Hästkunskap I), naturbruksgymnasiekurser (Djurkunskap grundkurs/hästkunskap, Häst & stallskötsel, Arbete med häst). Om du inte har någon formell kunskap, kan dispens ges om du har lämnat in ansökan till Svenska Ridsportförbundet för att avlägga yrkesprov för Hästskötare.

För att styrka att du uppfyller behörighetskraven till utbildningen behöver du skicka in samtliga intyg/betyg som efterfrågas i ditt alternativ ovan.

Frågor och svar

– Kost och logi: Ingår inte i kursavgiften. Det finns möjlighet att boka boende på eller i närheten av Ridskolan Strömsholm under kursträffarna. Kontakta bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00 för bokning.

Ansökan och antagning
KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN

Ansökan för kurs med start i augusti 2024 öppnar den 15 januari och pågår till den 15 april 2024..

Till ansökan ska bifogas intyg/betyg eller annan dokumentation som styrker att den sökande uppfyller behörighetskraven, se under behörighetskrav ovan. Om din ansökan inte är komplett, senast vid sista ansökningsdag, kan det påverka din möjlighet att bli antagen till utbildningen.

Efter att ansökningstidens slut skickas information ut med besked om du är antagen, står på reservplats eller inte är antagen. 

Vid antagningen prioriteras de sökande som utbildar sig mot Ridlärare SRL II. 

Kontaktperson
Michaela "Mickan" Skarfors Utbildningsledare på Strömsholm
Susanne Ring Kursadministratör

Utbildningen genomförs av Hästsportens folkhögskola på Ridskolan Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.