Ridsportens utbildningar

Ridlärarutbildning SRL II

Vill du ta nästa steg i karriären som professionell ridlärare och stärka dina kunskaper för att utveckla hästar och människor? Då är SRL II utbildningen för dig. 

Drömmer du om att arbeta med ridsport utomlands? Utbildningen är jämförbar internationellt och underlättar för Dig som vill arbeta med ridsport utanför landet. Vid genomgången utbildning med godkänd kurs och godkänt yrkesprov erhålls av Svenska Ridsportförbundet titeln SRL II (Svensk Ridlärare II). Vid godkänd kurs och närvaro på specifika föreläsningar, finns möjlighet att validera den teoretiska delen av C-tränarutbildningen för dig som avser att söka den.

Om utbildningen

Som Svensk Ridlärare II skall du ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship, ansvara för skötsel av hästar, anläggning och utrustning, utbilda hästar samt utbilda elever i hästkunskap och ridning enligt kompetensbeskrivning. Du skall, som ridlärare, i din ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering.

Del 1 Pedagogik och Ridskoleverksamhet distans, 17 veckor, 50% aug-dec.
Del 2 Hästkunskap II distans, 15 veckor. 50% studietakt. Start december.
Del 3 Ridning och undervisningsmetodik 10 veckor (delad i två perioder 6 + 4 veckor), heltid 100 % studietakt

Ansökan görs till hela kursen. I distanskurserna genomförs 7 resp. 6 träffar/kurs á 2 dagar på Ridskolan Strömsholm. Häst och anläggningsvård ingår i utbildningen under delkurs 3.

Kurstid: Pågående kurs: augusti 2020 – augusti 2021. Nästa kurs: augusti 2021 – augusti 2022.
Kursort: Strömsholm
Kursledare: Lärare vid Ridskolan Strömsholm
Kostnad: Kostnaden är ca 12 900 kr och omfattar hästkostnad samt visst studiematerial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Undervisningen är avgiftsfri. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Om kursplats finansieras av Arbetsförmedling, arbetsgivare eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna. 

Drömmer du om att bli C-tränare?

Under utbildningen är det vissa specifika föreläsningar som är obligatoriska, de ingår i den teoretiska delen av C-tränarutbildningen. Vid godkänd kurs och godkänt teoretiskt test, finns möjlighet att validera den teoretiska delen av C-tränarutbildningen för de som avser att söka den. Ansökan till den praktiska delen på C-tränarutbildningen måste därefter ske inom två år, under förutsättning att den sökande uppfyller ansökningskraven enligt kompentensbeskrivningen.

Behörighetskrav

Alternativ 1:

  1. Grundläggande behörighet till högskola. (Slutbetyg från gymnasieskola ska bifogas)*
  2. Diplomerad Svensk ridlärare, SRL I. (SRL I-diplom ska bifogas)*
  3. Yrkeserfarenhet vid ridskola. (”Intyg om yrkeserfarenhet” ska bifogas)*

Alternativ 2:

  1. Grundläggande behörighet till högskola. (Slutbetyg från gymnasieskola ska bifogas)*
  2. Diplomerad hästskötare. (Diplom ska bifogas)*
  3. Väl genomförd Ridledarkurs. (Betyg ska bifogas)*
  4. Yrkeserfarenhet vid ridskola. (”Intyg om yrkeserfarenhet” ska bifogas)*
  5. Godkänt antagningsprov (ridning och intervju)*

*För att styrka att du uppfyller behörighetskraven till utbildningen behöver du skicka in samtliga intyg/betyg som efterfrågas i ditt alternativ ovan, ”Intyg om yrkeserfarenhet (SRL II)” hittar du nedan.

Ladda ner intyg

Intyg om yrkeserfarenhet (SRL II)

Fylls i och bifogas ansökan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 261.7 KB

Frågor och svar

– Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. Du som är under 20 år kan söka studiehjälp för delkurs 3.

– Nej, utbildningen genomförs med Ridskolan Strömsholms välutbildade skolhästar. Möjlighet att ta med egen häst kan finnas.

– Nej, kost och logi ingår inte i kurskostnaden och du ansvar själv som kursdeltagare för det. Det finns möjlighet att boka boende på eller i närheten av Strömsholm. Kontakta bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00. De har också tips om fastighetsförmedlare för boende under längre perioder.

Ansökan och antagning
KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN.

Ansökningsperioden för kurs med start hösten 2021 är avslutad och ansökan är stängd. Ansökningsperioden för läsåret 2022-23 pågår 15 januari – 15 april.

Till ansökan ska bifogas intyg/betyg eller annan dokumentation som styrker att den sökande uppfyller behörighetskraven, se under behörighetskrav ovan. Om din ansökan inte är komplett, senast vid sista ansökningsdag, kan det påverka din möjlighet att bli antagen till utbildningen.

Kallelse till antagningsprov på Strömsholm skickas ut till behöriga sökande i alternativ 2 efter ansökningstidens slut. Till sökande enligt alternativ 1 skickas antagningsbesked ut efter att antagningsprov för sökande enligt alternativ 2 genomförts. Antagningsprov genomförs på Ridskolan Strömsholm den 20/5, vi återkommer med information när beslut om digitalt eller fysiskt prov är fattat. Sökande i alternativ 1 och 2 har lika möjlighet till antagning.

Vid stort antal sökande sker urval utifrån:

  1. Antal yrkesverksamma år vid ridskola med föreningsanslutning till Svenska Ridsportförbundet. 2. Annan relevant yrkeserfarenhet eller utbildning. 3. Nu yrkesverksam vid ridskola.
Kontaktpersoner
Susanne Ring Kursadministratör
Pia Lusth Utbildningsledare på Strömsholm

Utbildningen genomförs av Hästsportens Folkhögskola på Ridskolan Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.