Ridsportens utbildningar

Svensk ridlärare II

Vill du ta nästa steg i karriären som professionell ridlärare och stärka dina kunskaper för att utveckla hästar och människor? Då är SRL II utbildningen för dig. 

Vid genomgången utbildning med godkänd kurs och godkänt yrkesprov samt erforderlig praktik erhålls av Svenska Ridsportförbundet titeln Diplomerad Svensk Ridlärare II. Vid godkänd kurs och närvaro på specifika föreläsningar, finns möjlighet att validera den teoretiska delen av C-tränarutbildningen för dig som avser att söka den. Vill du arbeta med ridsport utomlands? Som Diplomerad Svensk Ridlärare kan du ansöka om internationellt pass hos Svenska Ridsportförbundet.  

Om utbildningen

Som Diplomerad Svensk Ridlärare II skall du ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship, ansvara för skötsel av hästar, anläggning och utrustning, utbilda hästar samt utbilda elever i hästkunskap och ridning enligt kompetensbeskrivning. Du skall, som ridlärare, i din ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering.

Del 1 Pedagogik och Ridskoleverksamhet fördjupningskurs distans, 17 veckor, 50% studietakt, augusti-december 2024.
Del 2 Hästkunskap fördjupningskurs distans, 15 veckor, 50% studietakt, december 2024 – mars 2025.
Del 3 Ridning och undervisningskunskap 10 veckor (delad i två perioder 6 + 4 veckor), heltid 100 % studietakt, våren 2025 och augusti 2025.

Ansökan görs till hela kursen.

Delkurs 1 och 2 är distanskurser med fysiska och digitala träffar. Mellan träffarna sker studierna via en digital lärplattform där såväl lärare som andra kurskamrater finns till hands för kunskapsinhämtning, diskussion och erfarenhetsutbyte. Träffarna sker på vardagar och de fysiska mötena är lokaliserade till Strömsholm.  Delkurs 3 genomförs på Ridskolan Strömsholm. Häst och anläggningsvård ingår i utbildningen under delkurs 3.

Kurstid: Pågående kurs: Augusti 2023 – augusti 2024. Nästs kurs: Augusti 2024 – augusti 2025.
Kursort: Strömsholm
Kursledare: Lärare vid Ridskolan Strömsholm
Kostnad: Kostnaden är ca 15 700 kr och omfattar hästkostnad samt visst studiematerial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Undervisningen är avgiftsfri. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Om kursplats finansieras av Arbetsförmedling, arbetsgivare eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna. 

Vill du bli C-tränare?

Under utbildningen är det vissa specifika föreläsningar som är obligatoriska, de ingår i den teoretiska delen av C-tränarutbildningen. Vid godkänd kurs och godkänt teoretiskt test, finns möjlighet att validera den teoretiska delen av C-tränarutbildningen för de som avser att söka den. Ansökan till den praktiska delen på C-tränarutbildningen måste därefter ske inom två år, under förutsättning att den sökande uppfyller ansökningskraven enligt kompentensbeskrivningen.

Behörighetskrav

Alternativ 1:

  1. Grundläggande behörighet till högskola. (Slutbetyg från gymnasieskola ska bifogas)*
  2. Diplomerad Svensk ridlärare, SRL I. (SRL I-diplom ska bifogas)*
  3. Yrkeserfarenhet vid ridskola. (”Intyg om yrkeserfarenhet” ska bifogas)*
  4. Godkänt antagningsprov (ridning och intervju)*

Alternativ 2:

  1. Grundläggande behörighet till högskola. (Slutbetyg från gymnasieskola ska bifogas)*
  2. Diplomerad hästskötare. (Diplom ska bifogas)*
  3. Väl genomförd Ridledarkurs. (Betyg ska bifogas)*
  4. Yrkeserfarenhet vid ridskola. (”Intyg om yrkeserfarenhet” ska bifogas)*
  5. Godkänt antagningsprov (ridning och intervju)*

*För att styrka att du uppfyller behörighetskraven till utbildningen behöver du skicka in samtliga intyg/betyg som efterfrågas i ditt alternativ ovan, ”Intyg om yrkeserfarenhet (SRL II)” hittar du nedan.

Ladda ner intyg

Intyg om yrkeserfarenhet (SRL II)

Fylls i och bifogas ansökan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 261.7 KB

Frågor och svar

– Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. Du som är under 20 år kan söka studiehjälp för delkurs 3.

– Nej, utbildningen genomförs med Ridskolan Strömsholms välutbildade skolhästar. Möjlighet att ta med egen häst kan finnas.

– Nej, kost och logi ingår inte i kurskostnaden och du ansvar själv som kursdeltagare för det. Det finns möjlighet att boka boende på eller i närheten av Strömsholm. Kontakta bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00. De har också tips om fastighetsförmedlare för boende under längre perioder.

Ansökan och antagning
KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN

Ansökan till utbildning med start ht 2024 är stängd! Nästa ansökningsperiod pågår 15 januari till 15 april 2025.

Till ansökan ska bifogas intyg/betyg eller annan dokumentation som styrker att den sökande uppfyller behörighetskraven, se under behörighetskrav ovan. Om din ansökan inte är komplett, senast vid sista ansökningsdag, kan det påverka din möjlighet att bli antagen till utbildningen.

Kallelse till antagningsprov på Strömsholm skickas ut till behöriga sökande efter ansökningstidens slut. Antagningsprov genomförs på Ridskolan Strömsholm i maj. Sökande i alternativ 1 och 2 har lika möjlighet till antagning.

Vid stort antal sökande sker urval utifrån:

  1. Antal yrkesverksamma år vid ridskola med föreningsanslutning till Svenska Ridsportförbundet. 2. Annan relevant yrkeserfarenhet eller utbildning. 3. Nu yrkesverksam vid ridskola.
Kontaktpersoner
Michaela "Mickan" Skarfors Utbildningsledare på Strömsholm
Susanne Ring Kursadministratör

Utbildningen genomförs av Hästsportens Folkhögskola på Ridskolan Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.