Ridsportens utbildningar

Pedagogik och ridskoleverksamhet grundkurs

Är du intresserad av att undervisa och vill börja bygga upp en egen pedagogisk verktygslåda som ridlärare? Då är vår utbildning Pedagogik och ridskoleverksamhet grundkurs något för dig.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av undervisning och som önskar arbeta som ridlärare eller tränare i ridsporten.

Om utbildningen

Det övergripande målet är att kursen ska förbereda deltagaren i delar av pedagogik, undervisningsmetodik och ridskoleverksamhet i yrket som Ridlärare.

Huvudämnena är pedagogik, undervisningskunskap/ridlära, ridskoleverksamhet och hästkunskap.

Utbildningen är en distanskurs om 15 veckor i 50 % studietakt med fysiska och digitala träffar. Mellan träffarna sker studierna via en digital lärplattform där såväl lärare som andra kurskamrater finns till hands för kunskapsinhämtning, diskussion och erfarenhetsutbyte. Träffarna sker på vardagar och de fysiska mötena är lokaliserade till Strömsholm.

Kurstid: Nästa kurs: Augusti – december 2024.
Kursort: Strömsholm
Kursledare: Lärare vid Ridskolan Strömsholm och vissa externa föreläsare.
Kostnad: Kostnaden är ca 1 450 kr. I kostnaden ingår visst studiematerial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. Om kursplats finansieras av Arbetsförmedlingen, arbetsgivare eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna.

Behörighetskrav
  1. Genomgången gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens. (bifoga slutbetyg från gymnasieskola)*
  2. Ha insikt i utbildningsverksamhet vid ridskoleverksamhet, träningscenter eller liknande. (bifoga om ”Intyg insikt i utbildningsverksamhet vid ridskola”)*

*För att styrka att du uppfyller behörighetskraven behöver du skicka in dina slutbetyg från gymnasiet samt ”Intyg om insikt i utbildningsverksamhet vid ridskola” som du hittar nedan. Du kan utöver det styrka uppgifterna med ett intyg du redan har från t ex arbete, praktik eller annan hästverksamhet.

Ladda ner intyg

Intyg om insikt i utbildningsverksamhet vid ridskola (Ped gr)

Fyll i och bifoga till ansökan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 96.5 KB

Frågor och svar

– Nej, kost och logi ingår inte i kurskostnaden. Det finns möjlighet att boka boende på eller i närheten av Ridskolan Strömsholm under kursträffarna. Kontakta bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00.

Ansökan och antagning
KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN

Ansökan till utbildning med start ht 2024 är stängd. Nästa ansökningsperiod pågår 15 januari till 15 april 2025.

Till ansökan ska bifogas intyg/betyg eller annan dokumentation som styrker att du uppfyller behörighetskraven, se under behörighetskrav ovan. Om din ansökan inte är komplett, senast vid sista ansökningsdag, kan det påverka din möjlighet att bli antagen till utbildningen.

Efter ansökningstidens slut skickas antagningsbesked ut med information om du är antagen, står på reservplats eller inte är antagen.

Vid fler behöriga sökande än antal utbildningsplatser prioriteras de som har yrkeserfarenhet och/eller har gått någon form av ledarskapskurs, till exempel Svenska Ridsportförbundets Ungdomsledarkurs eller Basutbildning för ridsportens ledare.

Kontaktperson
Michaela "Mickan" Skarfors Utbildningsledare på Strömsholm
Susanne Ring Kursadministratör

Kursen genomförs av Hästsportens folkhögskola på Ridskolan Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.