Ridsportens utbildningar

Hästkunskap grundkurs

Denna kurs vänder sig till dig som vill förnya och bygga på dina teoretiska hästkunskaper och i första hand till dig som är yrkesverksam inom hästnäringen och önskar förbereda dig inför yrkesprov för hästskötare.

Om utbildningen

Utbildningen är en distanskurs om 15 veckor i 50 % studietakt med fysiska och digitala träffar. Mellan träffarna sker studierna via en digital lärplattform där såväl lärare som andra kurskamrater finns till hands för kunskapsinhämtning, diskussion och erfarenhetsutbyte. Träffarna sker på vardagar och de fysiska mötena är lokaliserade till Strömsholm. 

Innehåll

  • Hästens grundläggande anatomi, fysiologi, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsovård
  • Grundläggande fodermedelslära
  • Säkerhetskunskap
  • Hästens stallmiljö
  • Hästens hantering, bland annat visa häst vid hand och longering

Kurstid: Vårterminen: 15 januari-26 april 2024. Höstterminen: augusti-december 2024
Kursort: Strömsholm
Kursledare: Lärare vid Ridskolan Strömsholm
Kostnad: Kostnaden är ca 1 500 kr och innefattar hästkostnader och visst studiematerial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Undervisningen är avgiftsfri. Om kursplats finansieras av Arbetsförmedling, arbetsgivare eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20.
Kost och logi: Ingår inte i kurskostnaden. Det finns möjlighet att boka boende på eller i närheten av Strömsholm under kursträffarna. Kontakta bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00.

Behörighetskrav
  1. Fyller minst 19 under det år kursen genomförs.
  2. Ha god vana vid handhavande av häst och praktisk utfodring. (bifoga intyg enligt nedan)*

*För att styrka att du har den hästvana som krävs för att vara behörig till utbildningen behöver du skicka in ”Intyg om hästvana” som du hittar nedan. Du kan utöver det styrka uppgifterna med ett intyg du redan har från t ex arbete, praktik eller annan hästverksamhet. Den som undertecknar intyget ska ha en yrkesroll inom hästnäringen och väl känna till din hästvana. Är du yrkesverksam ska din chef underteckna intyget.

Ladda ner intyg

Intyg om hästvana (HK gr)

Fyll i och bifoga till ansökan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 94.4 KB

Ansökan och antagning
KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN

Ansökan till utbildning med start ht 2024 är stängd! Nästa ansökningsperiod pågår 15 augusti till 15 oktober 2024.

Till ansökan ska bifogas intyg som styrker att den sökande uppfyller behörighetskraven, se under behörighetskrav ovan. Om din ansökan inte är komplett, senast vid sista ansökningsdag, kan det påverka din möjlighet att bli antagen till utbildningen.

Efter ansökningstidens slut skickas antagningsbesked ut via mail med information om du är antagen, står på reservplats eller inte är antagen.

Kursen vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom hästnäringen varför den gruppen prioriteras vid antagningen. Därefter sker urval utifrån tidigare/kommande yrkesverksamhet eller vidareutbildning inom hästnäringen och i sista hand sökande med hästen som fritidsintresse, inom den gruppen prioriteras egen häst eller foderhäst.

Kontaktperson
Susanne Ring Kursadministratör
Michaela "Mickan" Skarfors Utbildningsledare på Strömsholm

Utbildningen genomförs av Hästsportens folkhögskola på Ridskolan Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.