Ridsportens utbildningar

Ridlärarutbildning SRL I

Drömmer du om att arbeta med ridsport utomlands? Utbildningen är jämförbar internationellt och underlättar för Dig som vill arbeta med ridsport utanför landet. Vid genomgången utbildning med godkänd kurs och godkänt yrkesprov (avläggs i samband med utbildningen) erhålls av Svenska Ridsportförbundet titeln SRL I (Svensk Ridlärare I).

Som Svensk Ridlärare I ska du ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship, under arbetsledning men på ett självständigt sätt, sköta hästar, anläggning och utrustning samt efter gemensam planering utbilda elever i grundläggande hästkunskap och ridning, enligt Svenska Ridsportförbundets kompetensbeskrivning. Ridläraren ska i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering.

Om utbildningen

Utbildningen består av två delar: Delkurs 1 har tonvikt på teori inom huvudämnena grundläggande pedagogik, instruktörskunskap, ridlära, hästkunskap samt ridskoleverksamhet. Delkurs 2 innehåller framför allt egen färdighetsträning i ridning (dressyr, hoppning och terräng), undervisningsmetodik, arbeta hästen från marken samt viss teori. Utbildningen genomförs på Ridskolan Strömsholms välutbildade skolhästar. Häst och anläggningsvård på Riksanläggningen ingår i utbildningen under delkurs 2

Del 1: Grundläggande pedagogik, distans, 15 veckor, 50% studietakt. Under kurstiden genomförs 6 träffar á 2 dagar på Ridskolan Strömsholm. Mellan träffarna sker egna studier och grupparbeten via lärplattformen Teams.

Del 2: Ridning och undervisningsmetodik, 6 veckor, heltid 100% studietakt.

Kurstid: Pågående kurs: Delkurs 1, januari – april 2022, delkurs 2, v 31-36 2022. Nästa kurs: Delkurs 1, januari – april 2023, delkurs 2, v 31-36 2023.
Kursort: Strömsholm
Kursledare: Lärare vid Ridskolan Strömsholm
Kostnad: Kostnaden för del 1 är ca 950 kr och för del 2 ca 1000 kr/kursvecka. I kostnaden ingår visst studiematerial och hästkostnad. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Undervisningen är avgiftsfri. Utbildningen är studiemedelsberättigad.
Om kursplats köps upp av Arbetsförmedling, arbetsgivare eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna.

Behörighetskrav
  1. Genomgången gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens. (Slutbetyg från gymnasieskolan ska bifogas)
  2. Diplomerad hästskötare. (Hästskötardiplom ska bifogas)
  3. Ha insikt i utbildningsverksamhet vid ridskola. (”Intyg om insikt i utbildningsverksamhet vid ridskola” ska bifogas ansökan)
  4. Ha grundläggande färdigheter i ridning motsvarande LB dressyr och 1,00 – 1,10 m hoppning. (”Intyg Ridnivå” ska bifogas ansökan)
  5. Godkänt antagningsprov (ridning och intervju). Vid antagningsprovet görs en bedömning av dina förutsättningar att uppnå kursmålen. 
Ladda ner intyg

Intyg om insikt i utbildningsverksamhet vid ridskola (SRL I)

Fylls i och bifogas ansökan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 263.1 KB

Intyg Ridnivå (SRL I)

Fylls i och bifogas ansökan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 257.0 KB

Frågor och svar

– Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. Den som är under 20 år kan söka studiehjälp under delkurs 2.

Nej, kost och logi ingår inte i kurskostnaden. Det finns möjlighet att boka boende på eller i närheten av Ridskolan Strömsholm under kursträffarna. Kontakta bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00. De har också tips på fastighetsförmedlare för längre perioder.

Ansökan och antagning

Ansökan är stängd. Ansökningsperioden för kurs med start i januari 2023 pågår den 15 augusti – 15 oktober 2022.

Till ansökan ska intyg/betyg eller annan dokumentation som styrker att du uppfyller behörighetskraven bifogas.

Efter ansökningstidens slut kallas behöriga sökande till antagningsprov. Antagningsprovet kommer att vara digitalt i år. Instruktioner skickas ut till de sökande som kallas till prov.

Vid stort antal sökande kommer de som söker hela SRL1-utbildningen att ha företräde framför de som endast söker Distanskurs i grundläggande pedagogik, därefter sker urval utifrån: 1. Antal yrkesverksamma år vid ridskola med föreningsanslutning till Svenska Ridsportförbundet. 2. Genomförd ridledarutbildning 3. Annan relevant yrkeserfarenhet eller utbildning. 4. Nu yrkesverksam vid ridskola.

Kontaktperson
Susanne Ring Kursadministratör
Pia Lusth Utbildningsledare på Strömsholm

Utbildningen genomförs av Hästsportens folkhögskola på Ridskolan Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.