Ridsportens utbildningar

Svensk ridlärare I

Är ridläraryrket ditt drömyrke då är det här din utbildning. Vid genomgången utbildning med godkänd kurs och godkänt yrkesprov (avläggs i samband med utbildningen) erhålls av Svenska Ridsportförbundet titeln SRL I (Svensk Ridlärare I).

Som Svensk Ridlärare I ska du ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship, under arbetsledning men på ett självständigt sätt, sköta hästar, anläggning och utrustning samt efter gemensam planering utbilda elever i grundläggande hästkunskap och ridning, enligt Svenska Ridsportförbundets kompetensbeskrivning. Ridläraren ska i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering.

Om utbildningen

Utbildningen består av två delar: Delkurs 1 har tonvikt på teori inom huvudämnena grundläggande pedagogik, undervisningskunskap, ridlära, hästkunskap samt ridskoleverksamhet. Grundkurs Paraledare ingår i utbildningen. Delkurs 2 innehåller framför allt egen färdighetsträning i ridning (dressyr, hoppning och terräng), undervisningsmetodik, arbeta hästen från marken samt viss teori. Utbildningen genomförs på Ridskolan Strömsholms välutbildade skolhästar. Häst och anläggningsvård på Riksanläggningen ingår i utbildningen under delkurs 2. 

Del 1: Är en distanskurs om 15 veckor i 50 % studietakt med fysiska och digitala träffar. Mellan träffarna sker studierna via en digital lärplattform där såväl lärare som andra kurskamrater finns till hands för kunskapsinhämtning, diskussion och erfarenhetsutbyte. Träffarna sker på vardagar och de fysiska mötena är lokaliserade till Strömsholm.

Del 2: 7 veckor, heltid 100% studietakt, genomförs på Strömsholm.

Kurstid: Delkurs 1, januari – maj 2024, delkurs 2 prel. v 24-25 och 31-35 2024. 
Kursort: Strömsholm
Kursledare: Lärare vid Ridskolan Strömsholm
Kostnad: Kurskostnaden är ca 1 300 kr för del 1 och 8 400 kr för del 2, dvs totalt 9 700:- för hela kursen. I kostnaden ingår visst studiematerial och hästkostnad. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Undervisningen är avgiftsfri. Utbildningen är studiemedelsberättigad.
Om kursplats köps upp av Arbetsförmedling, arbetsgivare eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna.

Behörighetskrav
  1. Genomgången gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens. (Slutbetyg från gymnasieskolan ska bifogas)
  2. Diplomerad hästskötare. (Hästskötardiplom ska bifogas)
  3. Ha insikt i utbildningsverksamhet vid ridskola. (”Intyg om insikt i utbildningsverksamhet vid ridskola” ska bifogas ansökan)
  4. Ha grundläggande färdigheter i ridning motsvarande LB dressyr och 1,00 – 1,10 m hoppning. (”Intyg Ridnivå” ska bifogas ansökan)
  5. Godkänt antagningsprov (ridning och intervju). Vid antagningsprovet görs en bedömning av dina förutsättningar att uppnå kursmålen. 
Ladda ner intyg

Intyg om insikt i utbildningsverksamhet vid ridskola (SRL I)

Fylls i och bifogas ansökan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 263.1 KB

Intyg Ridnivå (SRL I)

Fylls i och bifogas ansökan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 257.0 KB

Frågor och svar

– Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. Den som är under 20 år kan söka studiehjälp under delkurs 2.

Nej, kost och logi ingår inte i kurskostnaden. Det finns möjlighet att boka boende på eller i närheten av Ridskolan Strömsholm under kursträffarna. Kontakta bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00. De har också tips på fastighetsförmedlare för längre perioder.

Ansökan och antagning
KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN!

Ansökan är stängd! Nästa ansökningsperiod pågår 15 augusti – 15 oktober 2024.

Till ansökan ska intyg/betyg eller annan dokumentation som styrker att du uppfyller behörighetskraven bifogas.

Efter ansökningstidens slut kallas behöriga sökande till antagningsprov. Antagningsprovets intervju kommer att vara digital och ridprovet görs på Strömsholm, måndag den 20 november och måndag den 27 november. Instruktioner skickas ut till de sökande som kallas till prov.

Vid stort antal sökande sker urval utifrån: 1. Antal yrkesverksamma år vid ridskola med föreningsanslutning till Svenska Ridsportförbundet. 2. Genomförd ridledarutbildning 3. Annan relevant yrkeserfarenhet eller utbildning. 4. Nu yrkesverksam vid ridskola.

Kontaktperson
Michaela "Mickan" Skarfors Utbildningsledare på Strömsholm
Susanne Ring Kursadministratör

Utbildningen genomförs av Hästsportens folkhögskola på Ridskolan Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.