Ridsportens utbildningar

Hästkunskap II

“Ju mer jag lär mig, desto mer inser jag att jag inte kan” är ett vanligt citat när man utbildar sig inom ridsporten. Det finns alltid mer och lära och kursen Hästkunskap II ger dig som har god grundkunskap om hästar fördjupade kunskaper genom undervisning med några av landets främsta hästkunskapslärare.

Utbildningen är en fristående kurs men ingår också som en delkurs i Ridlärarutbildning SRL II. Kursen ger vissa teoretiska moment samt praktiska förevisningar som ingår i yrkesprov för SRL II (Svensk Ridlärare II). 

Kursen vänder sig främst till dig som vill förnya och bygga på dina teoretiska hästkunskaper och i första hand till redan verksamma ridlärare inom hästnäringen som vill fortbilda sig eller avlägga yrkesprov för SRL II (Svensk Ridlärare II).

Om utbildningen

Distanskurs 15 veckor, 50 % studietakt. Under kurstiden genomförs 6 träffar à 2 dagar på Ridskolan Strömsholm. Mellan träffarna sker egna onlinestudier med lärare och övriga kursdeltagare.

Innehåll

  • Hästens anatomi och fysiologi
  • Hälso- och sjukvård på häst samt förebyggande hälsovård
  • Olika hästars näringsbehov, foder, foderstatsberäkning och analys
  • Praktisk planering och skötsel av ridanläggningen
  • Exteriörbedömning

Kurstid: Nästa kurs: 6 december 2021 – 18 mars 2022.
Kursort: Strömsholm
Kursledare: Lärare vid Ridskolan Strömsholm
Kostnad: Kostnaden är ca 950 kr och innefattar visst studiematerial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Undervisningen är avgiftsfri. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20 år. Om kursplats köps av Arbetsförmedling, arbetsgivare eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna. 

Behörighetskrav
  1. Fyller minst 19 år under det år kursen genomförs.
  2. Avlagt godkänt Yrkesprov för hästskötare eller har motsvarande formella kunskaper*. (Diplom alternativt betyg/kursintyg ska bifogas)

*Med formella kunskaper avses grundläggande kunskap inom häst, t ex genomgången kurs Hästkunskap I, naturbruksgymnasiekurser (Djurkunskap Grundkurs/Hästkunskap, Häst & stallskötsel, Arbete med häst). Om du inte har någon formell kunskap kan dispens ges om du har lämnat in ansökan till Svenska Ridsportförbundet för att avlägga Yrkesprov för hästskötare.

Frågor och svar

– Nej, kost och logi ingår inte i kurskostnaden. Det finns möjlighet att boka boende på eller i närheten av Ridskolan Strömsholm under kursträffarna. Kontakta bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00.

Ansökan och antagning

Ansökningsperioden för kurs med start i december 2021 är avslutad och ansökan är stängd. Ansökningsperioden för kurs med start i december 2022 pågår den 15 augusti – 15 oktober 2022.

Till ansökan ska bifogas intyg/betyg eller annan dokumentation som styrker att den sökande uppfyller behörighetskraven.

Efter ansökningstidens slut skickas antagningsbesked ut via mail med information om du är antagen, står på reservplats eller inte är antagen.

Kontaktperson
Susanne Ring Kursadministratör
Michaela "Mickan" Skarfors Utbildningsledare på Strömsholm

Utbildningen genomförs av Hästsportens Folkhögskola på Ridskolan Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.