Funktionärsutbildningar

Kurs för nya stallbacks- och ekipagekontrollanter

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta som stallbackskontrollant eller ekipagekontrollant på en travbana. En stallbackskontrollant utför stickprovskontroller av hästar och utrustning inför lopp. En ekipagekontrollant arbetar i defileringsvolten, kontrollerar ekipagen före start och fungerar ofta som tidskoordinatorer. Anmälan sker i samråd med din travbanans sportavdelning.

Kursen genomförs både via digitala föreläsningar och praktiska moment och innehåller kontroll av häst, utrustning och sulky och hur man samverkar med övriga tävlingsfunktionärer. Arbets- och rapporteringsrutiner samt berörda delar av djurskyddslagstiftningen och sportens egna bestämmelser gås igenom.

Grundkrav för att arbeta som stallbackskontrollant eller ekipagekontrollant är förutom denna utbildning även funktionärsutbildning.

Datum: 27 augusti och 11 september 2024

Två kvällsföreläsningar via Teams

Träff 1 – Stallbackskontrollantens uppgifter, berörd djurskyddslagstiftning, utrustningsbestämmelser.

Träff 2 – Ekipagekontrollantens uppgifter, Tävlingsreglementet.

Praktiska moment

Förutom dessa föreläsningar kommer en praktisk workshop med tentamen att hållas lokalt på en eller fler banor beroende på vilka banor som anmält deltagare till kursen. Plats för de praktiska momenten bestäms efter anmälningstidens slut i samråd med aktuella banor.