Funktionärsutbildningar

Provtagarutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta som dopningsprovtagare på trav- eller galoppbana. Svensk Travsport tar tusentals dopningsprover per år i samband med tävlingar/lopp och även prov i träning.

Provtagarutbildning

Datum: 17 april 2024, anmälan öppnar i februari 2024.

Kursen är en endagskurs och innehåller bl.a. den medicinska bakgrunden för dopingkontrollen, arbetsinstruktioner vid provtagning, information gällande arbetsrutiner vid positivt prov, dopningsreglemente, identifieringsinformation och analysinformation från laboratoriet på SVA.

Grundkrav för att arbeta som dopningsprovtagare är förutom denna utbildning även grundkurs för funktionär.

Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri. Er hemmabana bokar och betalar boende och resa.

ANMÄLAN

Anmälan till årets kurs är nu stängd. Välkommen åter 2024.

KONTAKT

Vid frågor kontakta Linda Höijer, linda.hoijer@travsport.se