Funktionärsutbildningar

Kurs för bandomare

Kursen hålls under en dag i Hästsportens Hus och bygger på i föreläsare, filmexempel och i förväg inskickade frågor.

Förkunskaper: Deltagaren ska vara aktiv bandomare eller utsedd till vice bandomare.

Datum: 20 mars 2024.