Funktionärsutbildningar

Grundkurs för nya funktionärer

Kursen riktar sig till dem som är nya funktionärer och ännu inte genomgått någon central utbildning anordnad av ST.

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om hästar och travsport. Deltagare ska vara minst 18 år. Deltagaren ska också ha praktiserat vid de olika funktionärsstationerna måldomarnämnd, bandomarnämnd, ekipagekontrollant/stallbackskontrollant, startpersonal och provtagare. Önskvärt är att deltagaren även praktiserat på en ponnytravtävling.

Datum: 3 och 10 maj 2022. Kl 18 – 20.

Kostnader: Utbildningen är digital och kostnadsfri.

Vid frågor kontakta Jonny Staf  08-6272014,  jonny.staf@travsport.se

Anmälan till kursen är stängd.