Funktionärsutbildningar

Kurs för måldomare

Kursen hålls under två dagar och bygger på föreläsningar, filmexempel och i förväg inskickade frågor.

Förkunskaper: Deltagaren ska vara förordnad av Svensk Travsport och tjänstgöra som ordinarie måldomare.

Datum:  25 – 26 oktober 2022. Kursen genomförs på Aronsborg i Bålsta.

Välkommen med din anmälan!