Funktionärsutbildningar

Kurs för måldomare

Kursen hålls under två dagar och bygger på föreläsningar, filmexempel och i förväg inskickade frågor.

Förkunskaper: Deltagaren ska vara förordnad av Svensk Travsport och tjänstgöra som ordinarie måldomare.

Datum:  Nästa kurs hålls den 17 – 18 oktober 2023.