Travsportens utbildningar

Hästavelskurs – Din väg till föl

Din väg till föl är en webbaserad kurs som vänder sig till dig som redan avlar eller står i begrepp att ta ditt första föl, oavsett ras. Du kommer att få inblick i olika situationer och möjliga problem inom hästavel. Du kommer också att få lyssna på andras erfarenheter och lära dig förstå viktiga samband.

Om utbildningen

Din väg till föl är en grundläggande avelsutbildning framtagen av Hästnäringens Avelskommitté. Kommittén är ett nätverk för avels- och uppfödarfrågor och består av representanter från Svensk Travsport, Swedish Warmblood, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Kursen är helt webbaserad och beräknas ta ca 10 timmar att göra. Du gör den i din egen takt och det går bra att göra några kapitel i taget. Efter avslutad kurs får du ett intyg på genomförd kurs.

Innehåll

  1. Grundläggande avelsarbete
  2. Betäckning
  3. Praktiska råd för uppfödare
  4. Dräktighet och fölning
  5. Från födsel till avvänjning
  6. Hur tänker erfarna uppfödare?
  7. Examinationsprov

Vi står bakom kursen

Åsa Viklund, agronomie doktor, SLU
Maria Edshammar, leg. veterinär, Djursjukskötarprogrammet, SLU
Maria Andersson, disp. etolog, SLU
Anna Lundberg, disp. etolog, SLU
Carina Palmgren Karlsson, agronomie doktor, SLU
Sofia Mikko, agronomie doktor, SLU
Margareta Rundgren, agronom, SLU
Dan-Axel Danielsson, agronom, Svenska Hästavelsförbundet
Vanja Linde Sandgren, leg. djursjukskötare och redaktör, SLU
Therese Östrand, datapedagog SLU