Travsportens utbildningar

Styrelseutbildning

Är du ny som förtroendevald inom travsporten? Grattis till ditt nya uppdrag! Med denna kurs blir det ännu enklare att vara ny och förstå ditt värdefulla uppdrag.

Kursen är webbaserad och indelad i fyra kapitel. Efter varje kapitel gör du ett självtest. Utbildningen är kostnadsfri och beräknas ta 12 timmar att genomföra. Du genomför den i din egen takt.

Under kursens gång får du ta del av:

Grundläggande föreningskunskap – Vad är egentligen en förening och hur fungerar de demokratiska principerna? I det här kapitlet får du en introduktion i begrepp som förekommer i föreningslivet och som du bör känna till för att kunna vara med och göra skillnad.

Vi i styrelsen – Vad gäller för medlemmarna i en styrelse? I det här kapitlet får du en introduktion i vad t.ex. ordförande egentligen har för uppgift.

Styrelsearbete i praktiken – Hur arbetar en styrelse mer konkret? I det här kapitlet får du veta mer om vilka kontakter har de, vilka dokument behöver man ha kolla på och vad händer om krisen är ett faktum?

Valberedningen – Vad är en valberedning? I det här kapitlet får du en introduktion i vad en valberedning är och hur de ska tänka.