Travsportens utbildningar

Hästskötarkurs med profil Trav

Är du redo för en förändring i livet? Hästskötarkursen är en utbildning för dig som vill lära dig mer om hästar och arbeta som travhästskötare eller plugga vidare. Du lär dig ingående om hästens skötsel, inlärning och närmiljö, utfodring och träning av hästar, sjukdomar och skador samt har möjlighet till tappskokompetens. Pedagogik och ledarskap ingår också. Kursen gör dig väl förberedd inför Hästskötarexamen

Efter avslutad utbildning har du bland annat kunskaper om hästens anatomi och fysiologi, beteende och inlärning, skador och sjukdomar, hovvård, olika träningsmetoder för hästar, ledarskap och kommunikation och mycket annat. Under kurstiden möter du förutom Wångens lärare flera gästföreläsare inom olika aktuella områden såsom stallmiljö, hästvälfärd och etologi (hästens inlärning). Du förbereds även under kursen för diplomeringar inom Svensk Travsport.

Omfattning
Du kan välja mellan att läsa 50 % studietakt eller 75 % studietakt. Om du läser 75 % har du APL (arbetsplatsförlagt lärande) ca 40 dagar och kan då även välja att läsa instruktörskunskap/undervisningsmetodik. Du har då möjlighet att gå upp till examination för TLU II.

Utförande
Distanskurs 36 veckor, 50 % eller 75 % studietakt. Under kurstiden genomförs 6 träffar á 4 – 5 dagar på Wången. Mellan träffarna är det digital lärarledd undervisning 2 x 4 tim/vecka, handledning i studiegrupper, egna studier samt inlämningsuppgifter. Stalltjänstgöring förekommer i samband med undervisningen på Wången.

  • Hästkunskap
  • Hästens beteende och inlärning
  • Hästens hälsa och sjukvård
  • Longering och tömkörning
  • Stallmiljö och mekanisering
  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Grundläggande pedagogik och ledarskap
  • Första Hjälpen
  • Tappskokompetens (utifrån förkunskaper)
  • Praktik på kvalitetssäkrade anläggningar inom travsporten

Inriktningsspecifika kurser trav

 • Travhästens utbildning och träning
 • Travsport
 • APL och instruktörskunskap/undervisningsmetodik mot TLU II (75% studieomfattning)

Kurstid: 14 augusti – 17 maj 2024.
Datum för kursträffar: Obligatoriskt Digital uppstart tors.17/8 kl.10 – 12. Wången v. 37, 43, 49 mån kl.13.00 – tors. kl. 16.00
Vårterminen är v. 4, 12, 19
Kursort: Wången

Kostnad: Undervisningen är avgiftsfri. En avgift avseende övriga omkostnader som material, hästar, försäkring, aktiviteter, kurslitteratur mm tas ut. Kostnad för ev. resor tillkommer.
Kursavgiften är 7900 kr för samtliga utbildningsträffar, kostnaden delas upp på 2 tillfällen, 1 per termin.
Kostnader för ev. förbundsdiplomeringar tillkommer.

Kost och logi ingår inte i kurskostnaden. Boende på Wången kan bokas på boka.wangen.se

Behörighetskrav

(intyg som visar att du uppfyller behörighetskraven ska bifogas ansökan)

 1. Minst 18 år
 2. Minst 1 års hästvana
Ansökan och antagning

Ansökan till årets kurs är stängd.

Datum för ny kurs för våren kommer i mitten av november

Läs mer

Läs mer om Förbundsdiplomeringar utifrån förkunskaper:

Diplomerad travhästskötarexamen (Svensk Travsport)

Kontakt
Annika Larelius Kursledare

Utbildningen genomförs av Hästsportens Folkhögskola på Wången i samverkan med Svensk Travsport.