Travsportens utbildningar

Hästskötarkurs med profil Trav

Vill du ta steget ut på arbetsmarknaden som hästskötare eller bara lära dig mer om hästar? Då återstår bara att välja inriktning.

Efter avslutad utbildning har du bland annat kunskaper om hästens anatomi och fysiologi, träning av hästar och mycket annat. Under kurstiden möter du förutom Wångens lärare flera gästföreläsare inom olika intressanta områden såsom foderlära, hästvälfärd och etologi (hästens inlärning). Du förbereds även under kursen för diplomeringar inom Svensk Travsport.

Omfattning
Du kan välja mellan att läsa 50% studietakt eller 75% studietakt. Om du läser 75% har du APL (arbetsplatsförlagd utbildning) och kan då även välja att läsa instruktörskunskap/undervisningsmetodik. Du har då möjlighet att gå upp till examination för TLA III.

Mer om APL kan du läsa här.

Utförande
Distanskurs 40 veckor, 50% eller 75% studietakt. Under kurstiden genomförs 6 träffar á 5 dagar (totalt 30 dagar) på Wången. Viss del av utbildningen är förlagd till distansuppgifter mellan träffarna. Stalltjänstgöring förekommer i samband med undervisningen på Wången.

  • Hästkunskap
  • Hästens hälsa och sjukvård
  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Grundläggande pedagogik
  • Longering och tömkörning
  • Första Hjälpen
  • Tappskokompetens (utifrån förkunskaper)
  • Praktik hos kvalificerade anläggningar inom travsporten

Inriktningsspecifika kurser trav

 • Travhästens utbildning och träning
 • Travsport
 • APL och instruktörskunskap/undervisningmetodik mot TLA III (75% studieomfattning)

Kurstid: Augusti 2023 – juni 2024.
Datum för kursträffar: Meddelas vid antagningen.
Kursort: Wången

Kostnad: Undervisningen är avgiftsfri. En avgift avseende övriga omkostnader som material, hästar, försäkring, aktiviteter, kurslitteratur mm tas ut. Kostnad för ev. resor tillkommer. Avgiften är 11 800 kr för samtliga utbildningsträffar, kostnaden delas upp på 4 tillfällen, 2 per termin. Kostnader för ev förbundsdiplomeringar tillkommer.

Kost och logi ingår inte i kurskostnaden. Boende på Wången kan bokas på wardshus@wangen.se.

Behörighetskrav

(intyg som visar att du uppfyller behörighetskraven ska bifogas ansökan)

 1. Minst 18 år
 2. Till Travhästskötarutbildning – minst 1 års hästvana
Ansökan och antagning

Ansökan är öppen.

KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN

Ansökningsperioden för utbildning med start augusti 2023 pågår 15 januari – 15 april 2023.

Läs mer

Läs mer om Förbundsdiplomeringar utifrån förkunskaper:

Diplomerad travhästskötarexamen (Svensk Travsport)

Kontakt
Annika Larelius Kursledare

Utbildningen genomförs av Hästsportens Folkhögskola på Wången i samverkan med Svensk Travsport.