Travsportens utbildningar

Hästskötarkurs med profil Trav

Är du redo för en förändring i livet? Vill du utbilda dig inom en framtidsbransch med goda möjligheter till jobb? Travsporten behöver dig!

Hästskötarkurs profil Trav är utbildningen för dig som vill lära dig mer om hästar och Travsport och arbeta som professionell travhästskötare!

Du lär dig ingående om hästens skötsel och behov, inlärning och närmiljö, anläggning och mekaniserad hästhållning, utfodring och träning av hästar, Hälso och sjukvård, Arbetsmiljö och hälsa, grundläggande traktorkörning samt har möjlighet till tappskokompetens.

Kursen gör dig väl förberedd inför Travhästskötarexamen

Efter avslutad utbildning har du bland annat kunskaper om hästens anatomi och fysiologi, beteende och inlärning, utfordring, skador och sjukdomar, hovvård, olika träningsmetoder för hästar samt hästvälfärd och är väl förberedd att jobba som hästskötare inom travsporten. Utbildningen sker i nära samarbete med professionella Travtränare och gästföreläsare inom olika aktuella områden. Du förbereds även för diplomeringar inom Svensk Travsport.

Omfattning
Utbildningen är en semidistanskurs på 16 veckor 100 % studietakt. Under kurstiden genomförs 3 träffar á 5 dagar på Wången, samt 5 veckors APL i professionell travverksamhet, fördelat på 2 perioder.
Däremellan är det obligatorisk digital lärarledd undervisning onsdag fm och torsdag em, ca 3 tim/tillfälle, handledning enskilt och i studiegrupper ca 6 tim/vecka, egna studier samt inlämningsuppgifter.
Häst – och stallskötsel ingår i samband med undervisningen på Wången.

 • Häst – och anläggningsskötsel
 • Hästens anatomi, fysiologi och utfordring
 • Hästens historia, beteende och inlärning
 • Hästens hälsa och sjukvård
 • Avel och uppfödning
 • Travhästens utbildning och träning
 • Longering och visa häst vid hand
 • Körning och grundläggande ridning av travhäst
 • Travsportens historik och regelverk
 • Tävlingsutrustning och förberedelse för start
 • Hovvård och Tappskokompetens (utifrån förkunskaper)
 • Stallmiljö och mekanisering
 • Grundläggande traktorkörning
 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Första hjälpen
 • APL – Arbetsplatsförlagt lärande på kvalitetssäkrade anläggningar inom travsporten
 • Möjlighet till utökat B körkort (utifrån förkunskaper

Kurstid: 2/9 – 20/12
Datum för fysiska kursträffar: v. 37, 43, 49
Digital lärarledd undervisning: v. 36, 38 – 42, 44 – 48, 50 – 51
onsdag fm, samt tors em.
Kursort: Wången och APL verksamheter

Kostnad: Undervisningen är avgiftsfri. En kostnad på 4500 kr avseende övriga omkostnader som material, hästar, försäkring, aktiviteter, kurslitteratur mm tas ut.

Kostnader för ev. förbundsdiplomeringar tillkommer.

Kost och logi ingår inte i kurskostnaden. Boende på Wången kan bokas på boka.wangen.se

Behörighetskrav

(intyg som visar att du uppfyller behörighetskraven ska bifogas ansökan)

 1. Minst 18 år
 2. Minst 1 års hästvana
Ansökan och antagning

KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN!

Sista ansökningsdag är den 15 maj.

Varmt Välkommen med din ansökan!

Läs mer

Läs mer om Förbundsdiplomeringar utifrån förkunskaper:

Diplomerad travhästskötarexamen (Svensk Travsport)

Kontakt
Annika Larelius Utbildningsledare

Utbildningen genomförs av Hästsportens Folkhögskola på Wången i samverkan med Svensk Travsport.