Travsportens utbildningar

Hovvård för hästägare

Vill du lära dig mer om både praktisk och teoretisk hovvård så är detta kursen för dig! Efter avslutad kurs har du möjlighet att gå upp till examination för tappskokompetens.

Utbildningen ger dig som deltagare grundläggande kunskaper om hovens funktion och anatomi och hovvård för att sköta hästens hovar på bästa sätt. Utbildningen blandar teoretiska föreläsningar med praktiska övningar. Som ett avslutande moment gör du en enskild uppgift där du upprättar en hovvårdsplan för en eller flera hästar och diskuterar den tillsammans med dina kurskamrater i seminarieform. Möjlighet finns att göra praktiskt och teoretiskt prov för tappskompetens.
Antalet kursplatser är begränsat till 16 deltagare.


Mål och innehåll

 • Hovens funktion och anatomi.
 • Hur hästens exteriör påverkar skoning och hovform.
 • Vad är bra hovvård, hur sköter man hästens hovar på bästa sätt.
 • Vanligt förekommande hovproblem och hovsjukdomar.
 • Hovvårdsutrustning, vad som bör finnas i varje stall.
 • Praktisk övning ta av och spika på skor. Övning i att plana skor.
 • Hur man förebygger tappskor.
 • Hullbedömning – hästens hull och dess betydelse för hovvården.
Information om kursen
 • Ha fyllt 18 år.
 • Flerårig erfarenhet av häst
 • Grundläggande datorvana

Under kurstiden behöver du ha tillgång till en dator/Ipad för dina distansstudier och för att kunna vara med på digital uppstart och avslutande gruppdiskussion.

Distans:
Digital uppstart på Teams onsdag 15 november kl. 15 – 17

På Wången:
Fredag 24 – lördag 25 november
Start kl.10 dag 1 och avslut ca kl. 17 dag 2

Distans:
Digitalt avslutande seminarium på Teams måndag 18 december kl. 15 – 17

Kursen är en distanskurs på ca 4 veckor och 50 % studietakt. Kursen startar och avslutas med digitala träffar, med en fysisk träff på Wången.
Mellan träffarna sker egna studier och tillgång till handledare. Vid den fysiska träffen på Wången finns möjlighet att göra prov för tappskokompetens.

Undervisningen sker på Wången utanför Östersund samt på distans.

Antalet kursplatser är begränsat till 16 deltagare

Undervisningen är kostnadsfri. En kurskostnad på 1500 kr tas ut för bl a arbetsmaterial, hästkostnader och fika. Boende ingår inte i kurskostnaden.

Om kursplats faktureras/köps upp av arbetsgivare, Arbetsförmedling eller liknande är kostnaden högre, eftersom vi då inte får statsbidrag för lärarkostnaderna. I dina kontakter med myndigheter ex. AF, CSN, ska du alltid ange Hästsportens folkhögskola som kursarrangör.

Bokas själv av kursdeltagarna. Wångens Wärdshus har olika typer av boende, läs mer och boka på boka.wangen.se

Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad. Ange kurstid 13 november – 18 december. Hästsportens folkhögskola är kursarrangör.

Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. Läs mer på csn.se.

Ansökan

KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN

Sista ansökningsdag är 8 november.

Varmt Välkommen med din ansökan!

Kontakt

För mer information, kontakta kursansvarig Annika Larelius, tel. 0730-29 80 74 eller

e-post: annika.larelius@wangen.se.

Kursadministration: info@hastsportensfolkhogskola.se.