Travsportens utbildningar

Hovvård för hästägare

Vill du lära dig mer om både praktisk och teoretisk hovvård så är detta kursen för dig! Efter avslutad kurs har du möjlighet att gå upp till examination för tappskokompetens.

Utbildningen ger dig som deltagare grundläggande kunskaper om hovens anatomi och funktion, balansering och hovvård för att sköta hästens hovar på bästa sätt. Utbildningen blandar teoretiska föreläsningar med praktiska övningar. Som ett avslutande moment gör du en enskild uppgift där du upprättar en hovvårdsplan för en eller flera hästar och diskuterar den tillsammans med dina kurskamrater i seminarieform. Möjlighet finns att göra praktiskt och teoretiskt prov för tappskompetens.
Kursen genomförs av Hästsportens Folkhögskola, vid filial Wången.


Mål och innehåll

 • Hovens funktion och anatomi.
 • Hur hästens exteriör påverkar skoning och hovform.
 • Vad är bra hovvård, hur sköter man hästens hovar på bästa sätt.
 • Grundläggande balansering
 • Vanligt förekommande hovproblem och hovsjukdomar.
 • Hovvårdsutrustning, vad som bör finnas i varje stall.
 • Praktisk övning ta av och spika på skor. Övning i att plana skor.
 • Hur man förebygger tappskor.
 • Hullbedömning – hästens hull och dess betydelse för hovvården.
Information om kursen
 • Minst 18 år vid kursens början
 • Flerårig erfarenhet av häst
 • Grundläggande datorvana

Under kurstiden behöver du ha tillgång till en dator/Ipad med Teamsappen installerad, för dina distansstudier och för att kunna vara med på digital uppstart och avslutande gruppdiskussion.

Distans:
Digital uppstart på Teams fredag 1 mars kl. 14.00 – 16.00

På Wången:
Fredag 15 – lördag 16 mars
 Start kl.10 dag 1 och avslut ca kl. 17 dag 2

Distans:
Digitalt avslutande seminarium på Teams onsdag 3 april kl. 15.00 – 17.00

Kursen är en semidistansutbildning på ca 4 veckor och 50 % studietakt. Kursen startar och avslutas med digitala träffar, och en fysisk träff på Wången/Travskola.
Mellan träffarna sker egna studier och tillgång till handledare. I kursen ingår även en individuell uppgift som redovisas vid sista träffen. Vid den fysiska träffen på Wången finns möjlighet att göra prov för tappskokompetens.

Undervisningen är avgiftsfri. En kostnad på 1500 kr tas ut för bl a arbetsmaterial, hästkostnader och fika. Boende ingår inte i kurskostnaden.

Om kursplats faktureras/köps upp av arbetsgivare, Arbetsförmedling eller liknande är kostnaden högre, eftersom vi då inte får statsbidrag för lärarkostnaderna. I dina kontakter med myndigheter ex. AF, CSN, ska du alltid ange Hästsportens folkhögskola som kursarrangör.

Undervisningen sker på Wången utanför Östersund samt på distans.

Bokas själv av kursdeltagarna. Wångens Wärdshus har olika typer av boende, läs mer och boka på boka.wangen.se

Antalet kursplatser är begränsat till 16 deltagare

Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad. Ange kurstid
1 mars  – 3 april. Hästsportens folkhögskola är kursarrangör.

Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. Läs mer på csn.se.

Ansökan

Vårens kurs är stängd

Ny kurs är 22 och 23 november på Wången. Ansökan öppnar 15 maj

Varmt Välkommen då med din ansökan!

Kontaktperson
Annika Larelius Utbildningsledare. Hippolog.