Travsportens utbildningar

Hovvård för hästägare

Vill du lära dig mer om både praktisk och teoretisk hovvård så är detta kursen för dig! Efter avslutad kurs har du möjlighet att gå upp till examination för tappskokompetens.

Utbildningen ger dig som deltagare grundläggande kunskaper om hovens funktion och anatomi och hovvård för att sköta hästens hovar på bästa sätt. Utbildningen blandar teoretiska föreläsningar med praktiska övningar. Som ett avslutande moment gör du en enskild uppgift där du upprättar en hovvårdsplan för en eller flera hästar och diskuterar den tillsammans med dina kurskamrater i seminarieform. Antalet kursplatser är begränsat till 16 deltagare.


Mål och innehåll

 • Hovens funktion och anatomi.
 • Hur hästens exteriör påverkar skoning och hovform.
 • Vad är bra hovvård, hur sköter man hästens hovar på bästa sätt.
 • Vanligt förekommande hovproblem och hovsjukdomar.
 • Hovvårdsutrustning, vad som bör finnas i varje stall.
 • Praktisk övning ta av och spika på skor. Övning i att plana skor.
 • Hur man förebygger tappskor.
 • Hullbedömning – hästens hull och dess betydelse för hovvården.
Information om kursen
 • Ha fyllt 18 år.
 • Flerårig erfarenhet av häst
 • Grundläggande datorvana.

Under kurstiden behöver du ha tillgång till en dator/Ipad för dina distansstudier och för att kunna lämna in inlämningsuppgifter m.m.

Distans:
Gemensam uppstart på Teams: 17 april kl. 15-17

Vid Wången:
28–29 april. Start kl. 10 28/4. Avslut 29/4 kl. 17.

Distans:
Avslutande seminarium genomförs gemensamt på Teams 15 maj kl 14–17.

Kursen är en distanskurs på 4 veckor och 50 % studietakt. Kursen startar och avslutas med digitala träffar, och vi ses för en fysisk träff på Wången. Mellan träffarna sker egna studier. Vid den fysiska träffen på Wången finns möjlighet att gå upp till prov för tappskokompetens.

Undervisningen sker på Wången utanför Östersund samt på distans.

Antalet kursplatser är begränsat till 16 deltagare

Undervisningen är kostnadsfri. En kurskostnad på 1500 kr tas ut för bl a arbetsmaterial, hästkostnader och fika. Boende ingår inte i kurskostnaden.

Om kursplats faktureras/köps upp av arbetsgivare, Arbetsförmedling eller liknande är kostnaden högre, eftersom vi då inte får statsbidrag för lärarkostnaderna. I dina kontakter med myndigheter ex. AF, CSN, ska du alltid ange Hästsportens folkhögskola som kursarrangör.

Bokas själv av kursdeltagarna. Wångens Wärdshus har olika typer av boende, läs mer och boka på boka.wangen.se

Ansökan

KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN

Ansökan stängd för våren

Varmt välkomna till hösten!

Kontakt

För mer information, kontakta kursansvarig Annika Larelius, tel. 0730-29 80 74 eller

e-post: annika.larelius@wangen.se.

Kursadministration: info@hastsportensfolkhogskola.se.