Arbetsmiljöutbildningar

Grundkurs i arbetsrätt

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om Arbetsrätt. Utbildningen är grundläggande och praktisk tillämpbar för chefer i hästverksamheter och lyfter rättigheter och skyldigheter kopplat till arbetsgivar- och/arbetstagarrollen.

Utbildningen är en distanskurs och kursledare är Annette Gärling, Almega. Under utbildningen genomförs två digitala träffar under två halvdagar. Viss inläsning innan kursen.

Rekrytering
Arbetsgivarens ansvar
Anställa
Arbetsrättsliga lagar
Kollektivavtal
Anställningsformer
Leda och planera, rättigheter och skyldigheter
Introduktion
Arbetstid
Sjuklön
Ledigheter
Uppsägning och avslut

Kurstid: Inget datum bestämt.
Kursort: Digitalt

Kurskostnad: 1000 kr. Undervisningen är kostnadsfri.

Anmälan

Anmälan till kursen är stängd.

Kontaktperson