Arbetsmiljöutbildningar

Grundkurs i arbetsrätt

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om Arbetsrätt. Utbildningen är grundläggande och praktisk tillämpbar för chefer i hästverksamheter och lyfter rättigheter och skyldigheter kopplat till arbetsgivar- och/arbetstagarrollen.

Utbildningen är en distanskurs och  genomförs under två digitala träffar under två halvdagar. Viss inläsning innan kursen.

Rekrytering
Arbetsgivarens ansvar
Anställa
Arbetsrättsliga lagar
Kollektivavtal
Anställningsformer
Leda och planera, rättigheter och skyldigheter
Introduktion
Arbetstid
Sjuklön
Ledigheter
Uppsägning och avslut

Kursdatum 2024:

Kurs 2: 18-19 september kl 8.30-12.30

Kursort: Digitalt

Kurskostnad: 1000 kr. Undervisningen är kostnadsfri.

Anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro debiteras material och kursomkostnader.

Föreläsare
Catarina Johansson Arbetsrättsexpert på Almega arbetsrättsexpert och avtalsansvarig för Almegas kollektivavtal inom hästnäringen. Catarina har många års erfarenhet inom HR, från såväl offentlig som privat sektor. Som arbetsrättsexpert hos Almega (arbetsgivarorganisationen för den privata tjänstesektorn) ger hon råd och stöd i arbetsgivarfrågor till medlemsföretagen.
Anmälan

Kurs 2: Senast 9 september.

Anmäl dig här

Kontaktperson