Arbetsmiljöutbildningar

Fördjupningskurs i arbetsmiljö

Denna kurs är en halvdag fördjupnings- och repetitionskurs för dig som tidigare genomgått arbetsmiljöutbildning.
Frågor och svar

Kursen bygger på systematiskt arbetsmiljöarbete och utformas efter deltagarnas egna önskemål.

Kurstid: 20 april 2023

Kursort: Digitalt

500 kr inkl. utbildningsmaterial. Undervisningen är kostnadsfri.

Anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro debiteras material och kursomkostnader.

Föreläsare
Robert Björngard Feelgood i Uppsala, är Fysioterapeut och Ergonom med en magister inom hälsofrämjande arbetsmiljö och hälsa. Han har lång erfarenhet av ledarskap och arbete inom företagshälsovården, såväl med klienter/kunder som med arbetsmiljöutbildningar. Han har utbildat i arbetsmiljö i hästnäringen bland annat för blivande travtränare på Wången, Hippologutbildningen på Wången samt inom Hästsportens Folkhögskola.
Sara Westholm Arbetsmarknadsansvarig inom Hästnäringens Nationella Stiftelse, är personalvetare och utbildad inom arbetsmiljö. Hon har drivit arbetsmiljöfrågor inom hästnäringen sedan 2015 och utbildat i arbetsmiljö genom Hästnäringens Nationella Stiftelse, för blivande travtränare på Wången, samt inom Hästsportens Folkhögskola.
Anmälan

Anmälan här senast 13 april 2023.

Kontaktperson