Arbetsmiljöutbildningar

Fördjupningskurs i arbetsmiljö

Denna kurs är en halvdag fördjupnings- och repetitionskurs för dig som tidigare genomgått arbetsmiljöutbildning.
Frågor och svar

Kursen bygger på systematiskt arbetsmiljöarbete och utformas efter deltagarnas egna önskemål.

Kurstid: ej fastställt

Kursort: Digitalt

500 kr inkl. utbildningsmaterial. Undervisningen är kostnadsfri.

Anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro debiteras material och kursomkostnader.

Föreläsare
Robert Björngard Feelgood i Uppsala, är Fysioterapeut och Ergonom med en magister inom hälsofrämjande arbetsmiljö och hälsa. Han har lång erfarenhet av ledarskap och arbete inom företagshälsovården, såväl med klienter/kunder som med arbetsmiljöutbildningar. Han har utbildat i arbetsmiljö i hästnäringen bland annat för blivande travtränare på Wången, Hippologutbildningen på Wången samt inom Hästsportens Folkhögskola.
Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontaktperson