Arbetsmiljöutbildningar

Grundkurs i arbetsmiljö för medarbetare

Kursen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning för dig som arbetar i en hästverksamhet. Kursen fokuserar på arbetsmiljöns faktorer och påverkan utifrån ett medarbetarperspektiv. Under utbildningen kommer deltagarna få dela med sig av sina erfarenheter och arbeta i olika forum såsom bikupor och mindre grupper. Ni kan vara flera medarbetare från samma verksamhet.
Frågor och svar

Utbildningen är en distanskurs. Under utbildningen genomförs 2 digitala träffar á 1/2 dag. Mellan träffarna sker vissa hemuppgifter. Ni kan vara flera medarbetare som deltar från samma hästverksamhet.

Kursledare är Robert Björngard, Feelgood.

  • Vad är arbetsmiljö
  • Säkerhetskultur
  • Arbetsmiljölagen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Riskbedömning
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Ergonomi
  • Stallmiljö

Kurstid: 21 samt 27 november 2024, 8.30-12.30

Anmälan senast 6 november.

Kursort: Digitalt

3000 kr per verksamhet.

Anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro debiteras material och kursomkostnader.

Föreläsare
Robert Björngard Feelgood i Uppsala, är Fysioterapeut och Ergonom med en magister inom hälsofrämjande arbetsmiljö och hälsa. Han har lång erfarenhet av ledarskap och arbete inom företagshälsovården, såväl med klienter/kunder som med arbetsmiljöutbildningar. Han har utbildat i arbetsmiljö i hästnäringen bland annat för blivande travtränare på Wången, Hippologutbildningen på Wången samt inom Hästsportens Folkhögskola.
Anmälan

Anmäl till kursen HÄR senast 6 november.

Kontaktperson