Arbetsmiljöutbildningar

Grundkurs i arbetsmiljö

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om arbetsmiljö. Utbildningen är grundläggande och praktisk tillämpbar för såväl chefer som skyddsombud i hästverksamheter. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar både till en positiv utveckling och skapar attraktiva arbetsgivare. Under året kommer det även erbjudas en fortsättning på kursen.

Utbildningen är en distanskurs. Under utbildningen genomförs 3 digitala träffar á 1/2 dag. Mellan träffarna sker vissa hemuppgifter. Kursledare är Robert Björngard, Feelgood.

  • Vad är arbetsmiljö
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Grundläggande säkerhet och säkerhetskultur
  • Arbetsmiljölagen och föreskrifter
  • Roller och ansvar
  • Olycksfall- och tillbudsrapportering
  • Riskhantering
  • Ergonomi och hållbara arbetsrutiner
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Första hjälpen och krishantering

Kurstid:

Kurs 2: 2-3 samt 17 oktober 2024, 8.30-12.30

Kursort: Digitalt

2000 kr inkl. utbildningsmaterial. Undervisningen är kostnadsfri.

Anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro debiteras material och kursomkostnader.

Johanna Karlin jobbar som vd på Årjängstravet och har tidigare, tillsammans med flera av sina medarbetare gått Arbetsmiljöutbildning grundkurs som genomförts digitalt via Hästsportens Folkhögskola.

Varför valde ni att gå utbildningarna?

– För att öka våra kunskaper inom ämnet och dessutom skapa en teamkänsla kring arbetet genom att gå utbildningen tillsammans flera medarbetare med ansvar.

Vad har ni haft för nytta av utbildningarna?

– Mycket nytta då det dagliga arbetet handlar mycket om arbetsmiljö och det blir mer greppbart när man lärt sig mer fördjupat tillsammans.

Vilka var fördelarna med att gå flera från verksamheten?

– Att man tillsammans som ett team kan angripa frågorna och att alla är med på tänket och har förståelse för arbetet som görs och behöver göras. Det blir enklare att jobba vidare sen också.

Vad uppskattar du mest?

– Att vi gick flera samtidigt och att kursledaren var proffsig. Det var via länk och det fungerade också bra.

Vilka tycker du ska gå utbildningarna?

– Alla som har ansvar för arbetsmiljöfrågor på travbanor och i travstallar. Gärna även någon av medarbetarna så att inte ansvarig chef blir helt ensam med frågorna, eftersom det krävs ett teamwork för att komma framåt.

Det är ute i verksamheterna som arbetsmiljön finns och påverkar de som arbetar. Utan involvering av personer från alla delar blir det svårt att utveckla det som faktiskt har betydelse. Det handlar om allt ifrån den fysiska miljön till den psykiska.

Föreläsare
Robert Björngard Feelgood i Uppsala, är Fysioterapeut och Ergonom med en magister inom hälsofrämjande arbetsmiljö och hälsa. Han har lång erfarenhet av ledarskap och arbete inom företagshälsovården, såväl med klienter/kunder som med arbetsmiljöutbildningar. Han har utbildat i arbetsmiljö i hästnäringen bland annat för blivande travtränare på Wången, Hippologutbildningen på Wången samt inom Hästsportens Folkhögskola.
Kontaktperson