Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildning grundkurs

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om arbetsmiljö. Utbildningen är grundläggande och praktisk tillämpbar för såväl chefer som skyddsombud i hästverksamheter. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar både till en positiv utveckling och skapar attraktiva arbetsgivare. Under året kommer det även erbjudas en fortsättning på kursen.

Utbildningen är en distanskurs. Under utbildningen genomförs 3 digitala träffar á 1/2 dag. Mellan träffarna sker vissa hemuppgifter. Kursledare är Robert Björngard, Länshälsan, och Sara Westholm, Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS.

  • Vad är arbetsmiljö
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Grundläggande säkerhet och säkerhetskultur
  • Arbetsmiljölagen och föreskrifter
  • Roller och ansvar
  • Olycksfall- och tillbudsrapportering
  • Riskhantering
  • Ergonomi och hållbara arbetsrutiner
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Första hjälpen och krishantering

Kurstid: 12-13 samt  20 oktober. kl 9 – 12.

Kursort: Digitalt

2000kr ink. utbildningsmaterial. Undervisningen är kostnadsfri.

Kontaktperson