Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildning, fortsättningskurs: SAM i praktiken

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om praktisk Arbetsmiljö. Utbildningen är en fortsättning på grundkurs i arbetsmiljö. Kursen är praktisk tillämpbar för såväl chefer som skyddsombud i hästverksamheter. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar både till en positiv utveckling och skapar attraktiva arbetsgivare.