Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildning, fortsättningskurs: SAM i praktiken

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om praktisk Arbetsmiljö. Utbildningen är en fortsättning på grundkurs i arbetsmiljö. Kursen är praktisk tillämpbar för såväl chefer som skyddsombud i hästverksamheter. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar både till en positiv utveckling och skapar attraktiva arbetsgivare.

Utbildningen är en distanskurs. Under utbildningen genomförs 2 digitala träffar á 1/2 dag. Viss inläsning innan samt hemuppgifter mellan träffarna.

Arbeta praktiskt med systematisk arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Kurstid: 2024: 13/11 samt 4/12 kl 8.30-12.30
Kursort: Digitalt

Kurskostnad: 1500 kr.

Anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro debiteras material och kursomkostnader.

Susanna Harjaluoma jobbar på Örebro Fältridklubb och har tidigare gått Arbetsmiljöutbildning grundkurs och fortsättningskurs som genomförts digitalt via Hästsportens Folkhögskola.

Varför valde du att gå utbildningarna?

– Jag ville stärka upp och uppdatera mina kunskaper inom arbetsmiljö. Som ledare med arbetsmiljöansvar kan jag inte välja bort detta, jag är skyldig att ha koll på arbetsmiljölagen. Att hålla sig uppdaterad på den utvecklingen som sker inom arbetsmiljöfrågorna är för mig en självklar del i ledarskapet.

Vad har du haft för nytta av utbildningarna?

– Det är enklare att agera snabbt i olika frågor och situationer, fram för allt i förebyggande syfte när man har flera verktyg i kunskapslådan. Det ger större trygghet för hela arbetsplatsen.

Vad uppskattar du mest?

– Erfarenhetsutbyte och diskussioner varvat med fakta och lagar.

Vilka tycker du ska gå utbildningarna?

– Alla som har någon typ av ledande position på arbetsplatsen bör gå utbildningarna inte minst för sin egen skull men absolut för sina medarbetares skull. Sedan är det viktigt att inkludera alla medarbetare och förmedla vidare sin kunskap när man förbättrar arbetsmiljön på sin arbetsplats.

Föreläsare
Robert Björngard Feelgood i Uppsala, är Fysioterapeut och Ergonom med en magister inom hälsofrämjande arbetsmiljö och hälsa. Han har lång erfarenhet av ledarskap och arbete inom företagshälsovården, såväl med klienter/kunder som med arbetsmiljöutbildningar. Han har utbildat i arbetsmiljö i hästnäringen bland annat för blivande travtränare på Wången, Hippologutbildningen på Wången samt inom Hästsportens Folkhögskola.
Anmälan

Anmälan HÄR senast 4 november 2024.

Kontaktperson