Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildning, fortsättningskurs: SAM i praktiken

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om praktisk Arbetsmiljö. Utbildningen är en fortsättning på grundkurs i arbetsmiljö. Kursen är praktisk tillämpbar för såväl chefer som skyddsombud i hästverksamheter. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar både till en positiv utveckling och skapar attraktiva arbetsgivare.

Utbildningen är 1 dag fysiskt samt 1/2 dag digital uppföljning. Viss inläsning innan samt hemuppgifter mellan träffarna. Kursledare är Robert Björngard, Länshälsan, Sara Westholm, Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS.

Arbeta praktiskt med systematisk arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Kurstid: hösten 2021
Kursort: ej klart

Kurskostnad: ej klart

Anmälan

Anmälan till den här kursen har inte öppnat.

Kontaktperson