Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildning, fortsättningskurs: SAM i praktiken

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om praktisk Arbetsmiljö. Utbildningen är en fortsättning på grundkurs i arbetsmiljö. Kursen är praktisk tillämpbar för såväl chefer som skyddsombud i hästverksamheter. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar både till en positiv utveckling och skapar attraktiva arbetsgivare.

Utbildningen är en distanskurs. Under utbildningen genomförs 2 digitala träffar á 1/2 dag. Viss inläsning innan samt hemuppgifter mellan träffarna. Kursledare är Robert Björngard, Länshälsan, Sara Westholm, Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS.

Arbeta praktiskt med systematisk arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Kurstid: Kurstid: 10 november samt 1 december, kl 9 – 12.
Kursort: Digitalt

Kurskostnad: 1500 kr

Kontaktperson