Funktionärsutbildningar

Utbildning för målkameraoperatörer

Utbildningen riktar sig till målkameraoperatörer som arbetar på banan och ska hantera den nya målkameran. Kursen erbjuds regionalt.

Förkunskaper: Deltagaren ska tjänstgöra som målkameraoperatör.