Travsportens utbildningar

Träningsfysiologi i teori och praktik

Vill du bli lära dig mer om hästens träningsfysiologi och hur du optimera träningen för en hållbar travhäst? Då är denna kurs, som ges i samarbete med Wången, kursen för dig.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är praktiskt yrkesverksam inom hästnäringen och/eller vill ha utökade kunskaper i träningslära för häst.

Syftet med kursen är att du som deltagare ska få praktiska och teoretiska kunskaper i träningslära för hästar. Moment som praktisk tillämpning av pulsmätare och medverkan vid laktatmätning (mjölksyra) ingår. Målsättningen är att du som deltagare efter genomförd kurs har en god förståelse för hästens anatomi och fysiologi samt förändringar som kan uppstå i samband med träning.

Kursen genomförs som en distansutbildning i tre steg, med en fysisk träff på Wången.

Studietakt: 50%
Kurstid: 14 mars – 22 april
Kursort: Wången och på distans
Kursledare: Lärare vid Wången
Kostnad: Undervisningen är avgiftsfri, en kostnad på 1000 kr tas ut för fika vid del 2 vid Wången och utbildningsmaterial. Kostnad för ev. kurslitteratur tillkommer.

Utbildningens innehåll och upplägg

Del 1: Vid anmälan får du som kursdeltagare ett antal frågeställningar som ska besvaras med hjälp av angiven litteratur och iakttagelser på egen eller annans häst. Kursen startar digitalt med en träff 14 mars kl 16-17.

Del 2: Genomförs vid Wången med start 13:00 den 21 mars och avslut kl 12:oo den 23 mars. Undervisning kvällstid förekommer. Delen innehåller praktisk tillämpning och teoretiska föreläsningar.

Del 3: Du som deltagare formar själv din egen inlämningsuppgift baserat på egna intresseområden och häst. Inlämningsuppgiften stäms av med undervisande lärare och lämnas in skriftlig. Kursen avslutas sedan med ett nätbaserat seminarium med deltagare i olika grupper där de olika inlämningsuppgifterna och deltagarnas egna erfarenheter diskuteras. Seminarierna kommer att ske digitalt den 20 och 21 april mellan kl 15:30 – 17:30.

För godkännande krävs inlämnade uppgifter och närvaro vid del 2 vid Wången samt godkänt seminarie.

Efter genomgången kurs skall du som studerande kunna:

Praktiskt:

  • Hantera pulsmätare och ha förståelse för hur pulsmätare kan användas som hjälpmedel för att mäta hästens kondition.
  • På ett säkert och etiskt sätt assistera veterinär vid laktatmätning (mjölksyra) efter intervallarbete.
  • Efter förkunskaper själv köra/rida ett träningspass med pulsmätare och efterföljande laktatmätning (mjölksyra).

Teoretiskt:

  • Förklara grundläggande fysiologiska begrepp hos häst (nervsystem, muskelfibrer, andnings- cirkulations- och rörelseapparaten).
  • Förklara hur olika typer av träning påverkar hästen och kunna upprätta en träningsplan för en specifik häst (t ex den egna hästen).
  • Förklara hur utfodring har samband med hästens prestation.
Vanliga frågor

Du beställer själv din kurslitteratur. Litteraturlista mailas ut tillsammans med antagningsbeskedet.

Grundläggande kunskaper om hästens grundläggande behov, hästens utfodring och fodersmältningsapparat samt god praktisk erfarenhet av ridning eller körning.

Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. Läs mer på csn.se.

Nej, kost och logi bekostas av dig som deltagare. För boende vid Wången, kontakta Wångens Wärdshus 0640-174 17 eller wardshuset@wangen.se för bokning.

Ansökan och antagning

Ansökan till den här kursen har stängt. Kursen kommer att ges igen till hösten och ansökan till den öppnar snart.

Kontaktperson
Ulrika Backan Utbildningsledare Wången
Wångens Wärdshus Boende

Utbildningen genomförs av Hästsportens folkhögskola på Wången i samverkan med Svensk travsport.