Travsportens utbildningar

Banskötarutbildning

En viktigt förutsättning för hållbar travsport är välskötta banor och underlag. Denna onlineutbildning är för dig som vill utveckla dina teoretiska kunskaper inom banskötsel.

Utbildningen är för dig som arbetar med banunderlag på en travbana, en travanläggning eller har ett intresse för att lära dig mer om banskötsel.

Under utbildningen lär du dig mer om hästen, underlagets egenskaper, geologi och arbetsmiljö.

Utbildningen består av fem kapitel som avslutas med ett test. I varje kapitel finns det frågor att svara på som hjälper dig lära in och säkra att du förstått innehållet i kapitlet på rätt sätt.

Kursen är webbaserad och beräknas ta ca sex timmar att genomföra.