HUI

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – terapi, lärande, aktivitet

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola med intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs.

Om utbildningen

Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskap om och kompetens att använda hästar och dess miljö som resurs inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola. Utbildningen kan utgöra ett delmoment som motsvarar det teoretiska kravet inför certifiering inom hästunderstödda insatser utarbetad av OHI, Organisationen för Hästunderstödda Insatser (se länk).

Utbildningens upplägg och innehåll avser även att skapa förutsättningar för samarbete mellan ridskolor anknutna till Svenska Ridsportförbundet och verksamma inom hästunderstödda insatser. Ridskolorna är en viktig resurs för hästverksamhet och kan erbjuda tillgång till hög kompetens och ändamålsenliga hästar och lokaler samt även sport- och fritidsridning för personer med funktionsnedsättning.

Innehåll: Hästens grundläggande behov samt anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga förutsättningar för arbete och hästunderstödda insatser. Orientering inom hästunderstödda insatser inom olika professions- och verksamhetsområden samt fördjupning inom egen profession och verksamhetsområde.

Distansutbildning, 40 veckor, 37% studietakt (totalt 15 v heltid). Dom praktiska delarna i utbildningen genomförs på Ridskolan Strömsholm. Mellan träffarna sker egna studier med hjälp av datakommunikation med lärare och övriga kursdeltagare via internet. Det ingår också studiebesök och auskultationer på egen hand.

Kurstid: Pågående kurs: 8 september 2022 – 17 juni 2023. Nästa kurs: september 2023 – juni 2024.
Kursort: Strömsholm
Lärare: Professionella lärare inom hästkunskap och ridundervisning. Erfarna terapeuter och pedagoger, aktiva inom hästunderstödda insatser.
Kostnad: Kostnaden är 4 800 kr och inkluderar visst studiematerial och hästkostnad. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Undervisningen är avgiftsfri. Om kursplats finansieras via Arbetsförmedling, arbetsgivare eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna.
Kost och logi: Ingår inte i kurskostnaden. Det finns möjlighet att boka boende på eller i närheten av Ridskolan Strömsholm. Kontakta Ridskolan Strömsholm bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00.

Behörighetskrav
  1. Högskoleutbildning (minst 180 hp) inom legitimationsgrundande yrkesområden inom hälso- och sjukvård, skola alternativt inom socionomyrken eller motsvarande. (Bifoga examensbevis samt legitimation i förekommande fall)*
  2. Motsvarande ett års yrkeserfarenhet (heltid) inom ovanstående yrkesområden. (Bifoga tjänstgörings/arbetsintyg)*
  3. Hästkunskap motsvarande Svenska Ridsportförbundets ryttarmärke III. (Bifoga ”Intyg hästkunskap och ridning”)*
  4. Grundläggande färdigheter i ridning motsvarande LC:1 dressyr. (Bifoga ”Intyg hästkunskap och ridning”)*

*För att styrka att du uppfyller behörighetskraven till utbildningen behöver du skicka in samtliga intyg/betyg som efterfrågas ovan. ”Intyg hästkunskap och ridning” hittar du nedan, den som undertecknar intyget ska vara lägst Ridlärare SRL I, C-tränare eller B-instruktör/Ridlärare I för islandshäst.

Ladda ner intyg

Intyg hästkunskap och ridning (HUI)

Fylls i och bifogas ansökan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 263.3 KB

Ansökan och antagning

Ansökan är stängd. Ansökningsperioden för kurs med start augusti 2024 öppnar den 15 januari och pågår till den 15 april 2024.

Till ansökan ska bifogas intyg/betyg eller annan dokumentation som styrker att du uppfyller behörighetskraven. OBS! Enbart kompletta ansökningar beaktas.

Efter att ansökningstiden är avslutad skickas information ut via mail om du är antagen, står på reservplats eller inte är antagen.

Vid fler sökande än tillgängliga platser sker urval utifrån antal yrkesverksamma år i grundprofessionen, kurser eller yrkeserfarenhet inom hästunderstödda insatser, annan professionsrelevant utbildning/kurs, ridlärarutbildning och annan hästrelaterad utbildning/kurs. Dessa uppgifter ska finnas bifogade i ansökan för att beaktas.

Kontaktperson
Michaela "Mickan" Skarfors Utbildningsledare på Strömsholm
Ami Ireström Kursledare HUI (Socionom)
Pia Tillberg Kursledare HUI (Fysioterapeut)
Susanne Ring Kursadministratör

Utbildningen genomförs av Hästsportens folkhögskola på Ridskolan Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.