Hästunderstödda insatser

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – terapi, lärande, aktivitet

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola med intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs.

Kursen Tilläggsutbildning i Hästunderstödda Insatser (HUI) pausar intag till hösten 2024

Detta medför att vi inte kommer ta emot några ansökningar under denna ansökningsperiod.
Tilläggsutbildning i hästunderstödda insatser – terapi, lärande, aktivitet (HUI) på Strömsholm har genomförts sedan 2017 med högt söktryck och samtliga kurser har varit fullbelagda. Vi ser att kursen har hög kvalitet, ett stort värde och en viktig funktion i samhället.
Men Folkhögskolor runt om i landet har nationellt stora utmaningar ekonomiskt i och med förändringar genomförda av regeringen. Vi kommer under nästa år i en arbetsgrupp och en referensgrupp göra en översyn av organisation, innehåll, ekonomi, resurser och kursplan med syftet att anpassa kursen till nuvarande förutsättningar.
Vi ser fram emot den nya kursstarten av HUI och återkommer med information om ny kurs, ansökan och antagning.

Tilläggsutbildningen i Hästunderstödda insatser – aktivitet, på Wången planeras som vanligt även nästa läsår och ansökan öppnar inom kort på vår hemsida.

Har du frågor om HUI är du välkommen att kontakta projektledare för översynen av kursen
Michaela Skarfors
michaela.skarfors@rsflyinge.se