HUI

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – terapi, lärande, aktivitet

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola med intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs.

Om utbildningen

Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskap om och kompetens att använda hästar och dess miljö som resurs inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola. Utbildningen kan utgöra ett delmoment som motsvarar det teoretiska kravet inför certifiering inom hästunderstödda insatser utarbetad av OHI, Organisationen för Hästunderstödda Insatser (se länk).

Utbildningens upplägg och innehåll avser även att skapa förutsättningar för samarbete mellan ridskolor anknutna till Svenska Ridsportförbundet och verksamma inom hästunderstödda insatser. Ridskolorna är en viktig resurs för hästverksamhet och kan erbjuda tillgång till hög kompetens och ändamålsenliga hästar och lokaler samt även sport- och fritidsridning för personer med funktionsnedsättning.

Innehåll: Hästens grundläggande behov samt anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga förutsättningar för arbete och hästunderstödda insatser. Orientering inom hästunderstödda insatser inom olika professions- och verksamhetsområden samt fördjupning inom egen profession och verksamhetsområde.

Distansutbildning, 40 veckor, 37% studietakt (totalt 15 v heltid). Under kurstiden genomförs 7 träffar à 3 dagar på Ridskolan Strömsholm. Mellan träffarna sker egna studier med hjälp av datakommunikation med lärare och övriga kursdeltagare via internet. Det ingår också studiebesök och auskultationer på egen hand.

Kurstid: Augusti/september 2020 – Juni 2021.
Kursort: Strömsholm
Lärare: Professionella lärare inom hästkunskap och ridundervisning. Erfarna terapeuter och pedagoger, aktiva inom hästunderstödda insatser.
Kostnad: Kostnaden är 4000 kr och inkluderar visst studiematerial och hästkostnad. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Undervisningen är avgiftsfri. Om kursplats finansieras via Arbetsförmedling, arbetsgivare eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna.
Kost och logi: Ingår inte i kurskostnaden. Det finns möjlighet att boka boende på eller i närheten av Ridskolan Strömsholm. Kontakta Ridskolan Strömsholm bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00.

Behörighetskrav
  1. Högskoleutbildning (minst 180 hp) inom legitimationsgrundande yrkesområden inom hälso- och sjukvård, skola alternativt inom socionomyrken eller motsvarande. (Bifoga examensbevis samt legitimation i förekommande fall)
  2. Motsvarande ett års yrkeserfarenhet (heltid) inom ovanstående yrkesområden. (Bifoga tjänstgörings/arbetsintyg)
  3. Hästkunskap motsvarande Svenska Ridsportförbundets ryttarmärke III. (Bifoga intyg från ridlärare, lägst Svensk Ridlärare 1, alternativt C-tränare)
  4. Grundläggande färdigheter i ridning motsvarande LC:1 dressyr. (Bifoga intyg från ridlärare, lägst Svensk Ridlärare 1, C-tränare alternativt Diplomerad B-instruktör/Ridlärare I för islandshäst)
Ladda ner intyg

Intyg hästkunskap och ridning (HUI)

Fylls i och bifogas ansökan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 263.3 KB

Ansökan och antagning
KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN. Ansökan är stängd. 

Sista ansökningsdag till hösten 2020 är den 15 maj. 

Till ansökan ska bifogas intyg/betyg eller annan dokumentation som styrker att du uppfyller behörighetskraven. OBS! Enbart kompletta ansökningar beaktas.

Efter att ansökningstiden är avslutad skickas information ut via mail om du är antagen, står på reservplats eller inte är antagen.

Vid fler sökande än tillgängliga platser sker urval utifrån antal yrkesverksamma år i grundprofessionen, kurser eller yrkeserfarenhet inom hästunderstödda insatser, annan professionsrelevant utbildning/kurs, ridlärarutbildning och annan hästrelaterad utbildning/kurs. Dessa uppgifter ska finnas bifogade i ansökan för att beaktas.

Kontaktperson
Pia Tillberg Kursinnehåll
Michaela "Mickan" Skarfors Utbildningsledare på Strömsholm
Susanne Ring Kursadministratör

Utbildningen genomförs av Hästsportens folkhögskola på Ridskolan Strömsholm i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.

Våra huvudmän