Hästunderstödda insatser

Tilläggsutbildning i hästunderstödda insatser – inriktning aktivitet

Är du intresserad av Hästunderstödda insatser och hur hästen och dess närmiljö kan vara en resurs i olika aktiviteter som främjar människors hälsa och välmående? Då är detta kursen för dig!

Om utbildningen

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda Insatser – inriktning aktivitet är en tilläggsutbildning för personer med en grundutbildning som tex behandlings/socialpedagog, Vårdbiträde/undersköterska, fritidsledare/fritidspedagog eller motsvarande utbildning i användandet av hästen och dess närmiljö i sin yrkesutövning.
Hästen och dess närmiljö används inom Hästunderstödda Insatser som en resurs för att effektivisera en insats inom vård, skola eller psykosocialt arbete.
Andra användningsområden kan vara inom integration och kriminalvård.

Innehåll och syfte:
Syftet med kursen är att deltagarna skall få grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om hästen som biologisk varelse och dess närmiljö. Deltagarna ska även få kunskap om och träning i Hästunderstödda insatser och dess olika syften och områden. Grundläggande ridning och körning som aktivitet för målgruppen ingår i kursen och anpassas efter deltagarnas förkunskaper.
Målsättningen är att deltagarna efter genomförd kurs ska kunna genomföra hästunderstödda aktiviteter på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Deltagarna ska även ha god kunskap om de senaste rönen inom Hästvälfärd för att kunna omsätta det i verksamhet.

Genomförande:
Kursen genomförs som en semidistansutbildning på 75 % studietakt under ca 35 veckor. Deltagarna är på plats på Wången vid 6 veckor under läsåret, mån – tors. Däremellan är det obligatorisk digital lärarledd undervisningen och gruppdiskussioner via Teams, tisdag fm och torsdag em, samt egna studier och inlämningsuppgifter. I kursen ingår även APL med 35 dagar, samt studiebesök och auskultationer på egen hand.
Kursen är CSN berättigad.

Dator/Uppkoppling
Under kurstiden behöver du ha tillgång till en dator/Ipad med kamera och Teamsapp installerad. Du behöver ha god uppkoppling och sitta i en lugn och ostörd miljö för att kunna delta i den digitala lärarledda undervisningen och vara aktiv i gruppdiskussionerna.

Kurstid: v. 37 – 21 2025
Vecka 37: Obligatorisk Digital uppstart via Teams
v. 39, 45, 50: Fysiska träffar på Wången, måndag kl. 9.00 – torsdag kl. 14.30
v. 52 – 1 Jullov
v. 5, 14, 20: Fysiska träffar på Wången, måndag kl. 9.00 – torsdag kl. 14.30
Övriga veckor: Digitala lärarledda föreläsningar tisdag kl. 8 – 11 och torsdag kl. 13 – 16.
Kursort: Wången
Antal platser: 18 deltagare
Lärare: Professionella lärare inom hästkunskap och rid/körundervisning. Erfarna terapeuter och pedagoger, aktiva inom hästunderstödda insatser.
Kostnad: Undervisningen är avgiftsfri. En kostnad på 9200 kr tillkommer som inkluderar visst studiematerial, studiebesök, hästkostnad, fika vid de fysiska träffarna på Wången samt avslutningsmiddag. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Om kursplats finansieras via Arbetsförmedling, arbetsgivare eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lokal- och lärarkostnaderna.

Kost och logi: Ingår inte i kurskostnaden. Det finns möjlighet att boka boende på Wången Wärdshus, Boende (wangen.se)

Förkunskapskrav:
Grundutbildning inom hälso- och sjukvård, skola och fritidsverksamhet alternativt inom socialt/psykosocialt arbete eller motsvarande. Exempel på utbildningar är behandlings/socialpedagog, fritidsledare/fritidspedagog eller vårdbiträde/undersköterska.

Meriterande är:

  • Arbetslivserfarenhet inom något av ovanstående yrkesområdena
  • Diplomering inom hästrelaterade yrken, t ex ridlärare, Travskoleinstruktör etc.
  • erfarenhet av arbete inom området Hästunderstödd aktivitet

Vid urval tas stor hänsyn till det som anges under Meriter. Detta ska styrkas via intyg undertecknade av t ex arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Anmälan

Ansökan har stängt för årets kurs.

Nästa kurs har uppstart september 2025 och ansökan öppnar 15 januari

Kontaktperson
Annika Larelius Utbildningsledare. Hippolog.