HUI

Tilläggsutbildning i hästunderstödda insatser – inriktning aktivitet

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, skola och fritidsverksamhet alternativt inom socialt/psykosocialt arbete eller motsvarande. Utbildningen riktar till sig dig som har har intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs vid Hästunderstödda insatser med inriktning på aktivitet.

Om utbildningen

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda Insatser – inriktning aktivitet är en tilläggsutbildning för personer med en grundprofession som behandlings/socialpedagog, fritidsledare/fritidspedagog eller motsvarande utbildning i användandet av hästen och dess närmiljö i sin yrkesutövning. Hästen och dess närmiljön används inom Hästunderstödda Insatser som en resurs för att effektivisera en insats inom vård, skola eller psykosocialt arbete. Andra användningsområden kan vara inom integration och kriminalvård. Målgruppen för utbildningen är personer som arbetar vid till exempel HVB hem, är fritidsledare eller arbetar inom integrationsverksamhet och som vill arbeta med hästen och dess närmiljö. I kursen ingår också APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll och syfte:
Syftet med kursen är att deltagarna skall få grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om hästens som biologisk varelse och dess närmiljö. Egen färdighet i grundläggande ridning och körning ingår i kursen och anpassas efter deltagarnas förkunskaper. Deltagarna ska även få kunskap om och träning i Hästunderstödda insatser och dess olika syften och områden. Målsättningen är att deltagarna efter genomförd kurs ska kunna utföra praktisk tillämpning inom hästunderstödda aktiviteter på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Deltagarna ska även ha god kunskap om de senaste rönen inom Hästvälfärd för att kunna använda detta i tillämpningen.

Genomförande:
Kursen genomförs som en distansutbildning på 75 % studietakt under 36 veckor. Deltagarna är på plats vid Wången vid 6 veckor under perioden. Däremellan bedrivs undervisningen på distans via föreläsningar och digitalt diskussionsforum (Teams). I kursen ingår APL med 40 dagar och kan förläggas individuellt enligt önskemål från deltagarna. Första kursveckan vid Wången genomförs under v 39 Det ingår också studiebesök och auskultationer på egen hand. Kursen är CSN berättigad.

Kurstid: 4 september – 24 maj. Digital uppstart 2 tim v. 36. Fysiska veckor på Wången är 39, 45, 50, 6, 13 och 19/20. Mån – tors. Digitala föreläsningar 3 tim/vecka, samma dag
Kursort: Wången
Lärare: Professionella lärare inom hästkunskap och rid/körundervisning. Erfarna terapeuter och pedagoger, aktiva inom hästunderstödda insatser.
Kostnad: Undervisningen är avgiftsfri. En kostnad på 9000 kr tillkommer som inkluderar visst studiematerial och hästkostnad samt fika vid de fysiska träffarna på Wången. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Om kursplats finansieras via Arbetsförmedling, arbetsgivare eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lokal- och lärarkostnaderna.

Kost och logi: Ingår inte i kurskostnaden. Det finns möjlighet att boka boende på Wången Wärdshus, Boende (wangen.se)

Förkunskapskrav:
Eftergymnasial utbildning inom hälso- och sjukvård, skola och fritidsverksamhet alternativt inom socialt/psykosocialt arbete eller motsvarande. Exempel på utbildningar är behandlings/socialpedagog, fritidspedagog eller sjuksköterska.

Meriterande är:

  • Arbetslivserfarenhet inom något av dom ovanstående yrkesområdena
  • Diplomering inom hästrelaterade yrken, t ex ridlärare, travskoleinstruktör etc.
  • Intresse för att arbeta inom och/eller utveckla verksamhet inom området Hästunderstödd aktivitet

Vid urval tas stor hänsyn till det som anges under Meriter. Detta ska styrkas via intyg undertecknade av t ex arbetsgivare eller utbildningsanordnare.