Allmän kurs

Allmän kurs Häst, Ridskolan Strömsholm

Drömmer du om en karriär inom ridsporten, men saknar förkunskaper för att avlägga yrkesprov för hästskötare? Eller drömmer du om att läsa på högskolan, men saknar behörighet? Då är Allmän kurs Häst något för dig. Med godkänd Allmän kurs får du grundläggande behörighet för högskolestudier.

Om utbildningen

Kursen genomförs på Hästnäringens Riksanläggning, Ridskolan Strömsholm samt på distans.

Allmän kurs Häst är en utbildning för dig som vill komplettera dina gymnasiestudier för att få grundläggande behörighet för högskolestudier och samtidigt förbereda dig för att avlägga yrkesprov för hästskötare. Du kan även läsa in den särskilda behörighet som krävs för vissa högskoleutbildningar. Du kan till exempel bli behörig till Sveriges enda universitetsutbildning med hästinriktning – Hippologprogrammet och på så vis bli väl förberedd för en framtida karriär inom ridsporten.

Studietakt och upplägg: Utbildningen är en distanskurs om 40 veckor/läsår i 100 % studietakt.

De behörighetsgivande kurserna (51% av utbildningen) läses helt på distans och online med lärare och övriga kursdeltagare, här använder vi lärplattformen Ping Pong.

De hästrelaterade kurserna (49% av utbildningen) innehåller både fysiska och digitala träffar. Träffarna sker på vardagar och de fysiska mötena är lokaliserade till Strömsholm. Här använder vi online-plattformen Teams. I de praktiska delarna ingår ridning, tappskokompetens, HLR samt övriga moment som ingår i yrkesprov för hästskötare.

Studierna sker via digitala lärplattformar där såväl lärare som andra kurskamrater finns till hands för kunskapsinhämtning, diskussion och erfarenhetsutbyte. Du behöver tillgång till en dator med internetuppkoppling, kamera, högtalare och mikrofon för att studierna ska fungera bra.

Kurstid: 1-3 år beroende på tidigare studier.
Terminstider: Pågående kurs: augusti 2023 – juni 2024. Nästa kurs: augusti 2024 – juni 2025
Kursort: Strömsholm och på distans via lärplattformerna Teams och Ping Pong.
Kursledare: Lärare vid Hästsportens folkhögskola och Ridskolan Strömsholm.
Kostnad: Undervisningen är avgiftsfri. En terminsavgift om 4 000:- avseende studiematerial, hästkostnader, försäkring och skolgemensamma aktiviteter tas ut. Kostnad för kurslitteratur och ev. resor och studiebesök tillkommer.

I anslutning till utbildningen finns möjlighet att avlägga yrkesprov för hästskötare utan kostnad.

Bekostas platsen av arbetsgivare, Arbetsförmedlingen eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna.

Utbildningen är studiemedelsberättigad i avdelning A1, ansökan gör du via CSN. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20.

Innehåll:

Gymnasieämnena läser du på distans, du har möjlighet att läsa följande ämnen:

 • Svenska
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Naturkunskap
 • Religion
 • Historia
 • Matematik

Allmän kurs är folkhögskolornas motsvarighet till gymnasienivå, och man läser ämnesövergripande och samarbetsinriktat. ​Vi anpassar innehåll och metod efter behov, önskemål och förkunskaper.

Hästämnena läser du på distans med fysiska träffar på Strömsholm:

 • Hästens grundläggande anatomi, fysiologi, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsovård
 • Grundläggande fodermedelslära
 • Säkerhetskunskap
 • Hästens stallmiljö
 • Hästens hantering med bland annat visa häst vid hand och longering
 • Tappskokompetens
 • Ridning
Lokal kursplan Allmän kurs häst

Lokal kursplan AKH

Här kan du läsa mer om hur det fungerar att studera på Allmän kurs Häst.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 53.3 KB

Behörighetskrav
 • Fyller minst 18 under det år kursen påbörjas
 • Genomförd grundskoleutbildning, men ej fullständig gymnasieutbildning. Du kan även ha en grundläggande gymnasieexamen, men vara i behov av vissa kurser för att nå särskild behörighet för högskolestudier (bifoga betyg, studiebevis, samlat betygsdokument eller liknande från grund- eller gymnasieskola)
 • Ha god vana vid hästhantering (bifoga ”intyg om hästvana” nedan)
Ladda ner intyg

Intyg om hästvana (AKH)

Fyll i och bifoga till ansökan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 115.3 KB

Ansökan och antagning
KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN

Öppet för sen ansökan till och med den 30 april!

Till ansökan ska bifogas betyg, studiebevis, samlat betygsdokument eller liknande från grund- eller gymnasieskola samt intyg om hästvana. Det är viktigt att de dokument vi efterfrågar finns med i din ansökan för att vi ska kunna göra en bedömning. Om intyg saknas kan det påverka din möjlighet att bli antagen.

Under antagningsprocessen kommer vi att kontakta dig för en intervju/samtal.

Efter sista ansökningsdag skickas besked om antagning ut via mejl.

 

Vanliga frågor

Nej, kost och logi Ingår inte i kurskostnaden. På och i närheten av Strömsholm finns flera möjligheter till övernattning under kursträffarna, t ex Thottska villan bokning@stromsholm.com eller 0220-451 00, Strömsholms vandrarhem och Mahognyvillan B&B.

Utbildningen är studiemedelsberättigad, ansökan gör du själv via CSN. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20.

Till ansökan ska bifogas intyg/betyg eller annan dokumentation som styrker att den sökande uppfyller behörighetskraven.

Kontaktperson
Michaela "Mickan" Skarfors Utbildningsledare på Strömsholm
Eva Lundkvist Rektor
Susanne Ring Kursadministratör
Våra huvudmän