Allmän kurs

Allmän kurs dagfolkhögskola

Om utbildningen

Den Allmänna kursen utgår ifrån Västerås, i samarbete med Västerås folkhögskola.

Utbildningens längd: 1-3 år beroende på förkunskaper och kursval
Kursstart: Augusti och januari
Ansök senast: 15 maj och 1 december
Kostnad: Kursen är kostnadsfri, men du betalar 500 kronor per termin för studieresor, litteratur, med mera.
Studiefinansiering: Du har rätt till studiemedel. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för hjälp och mer information.
Antagningsvillkor: Grundskolekompetens eller motsvarande. För att få söka kursen måste du vara minst 18 år (eller fylla 18 år under året).

Utbildningen är anpassad för vuxna och ger en bred allmänbildning. Godkänd Allmän kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier. När du gått Allmän kurs kan du också gå vidare till andra skolor eller arbete. På den allmänna kursen har du möjlighet att läsa följande ämnen:

  • Svenska
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Naturkunskap
  • Religion
  • Historia
  • Matematik
  • Psykologi
  • Folkhögskolearbetet (motsvarande Gymnasiearbetet)

Flexibelt lärande

Som student på Hästsportens Folkhögskola är du närvarande på plats på skolans undervisning och använder dator och lärplattformen Ping Pong som naturliga hjälpmedel i undervisningen. Både för samarbete med andra deltagare, självstudier och kontakt med lärare. Samtliga deltagare får introduktion vid kursstart och stöd i verktyget genom hela studietiden. Undervisningen utgår från Folkhögskolan i Västerås och studiebesök, temadagar, föreläsningar, friluftsdagar med mera är naturliga inslag, för att undervisningen ska bli så aktuell och värdefull som möjligt.

Du som ej tidigare läst gymnasiet kan nå grundläggande gymnasiebehörighet på ett till tre år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet. Tillsammans med dina lärare och mentorer bygger du din studiegång på folkhögskolan och utifrån dina förkunskaper planeras också ditt schema.

Under studietiden arbetar du som deltagare ämnesövergripande med teman och projekt. Ett arbetssätt som syftar till att skapa sammanhang och intresse för studierna. Likaså är grupparbeten, gruppdiskussioner och gruppredovisningar en del av arbetssättet på skolan. Det ger dig möjlighet att ta del av andra kursdeltagares kunskap, erfarenheter och perspektiv. Undervisningen hålls aktuell genom engagemang kring vad som sker i samhället och aktiviteter i form av studiebesök, föreläsningar, teater, temadagar, friluftsdagar m.m blir därför naturliga inslag i vardagen som studerande och en obligatorisk del av undervisningen.

Du läser på heltid i en sammanhållen grupp. På folkhögskola betar man inte av ämne för ämne utan du läser alla ämnen som ingår i kursen oberoende vad du har med dig från tidigare studier. Du blir alltså inte ”färdig” i ett ämne under pågående termin utan fortsätter att utveckla ditt kunnande och din kompetens utöver de formella behörigheterna. Matematik, engelska och svenska börjar du läsa på den nivå du befinner dig. Utöver dessa ämnen så finns även ett valbart ämne som genomförs under en eftermiddag varje vecka. Ett av dessa ämnen är häst, som innehåller både teoretiska och praktiska pass.

Frågor och svar

Själva kursen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk terminsavgift på 500 kr som används till studieresor, visst studiematerial, försäkring, programlicenser och skolgemensamma aktiviteter.

Du läser på heltid i en sammanhållen grupp. På folkhögskola betar man inte av ämne för ämne utan du läser alla ämnen som ingår i kursen oberoende vad du har med dig från tidigare studier. Du blir alltså inte ”färdig” i ett ämne under pågående termin utan fortsätter att utveckla ditt kunnande och din kompetens utöver de formella behörigheterna. Matematik, engelska och svenska börjar du läsa på den nivå du befinner dig. Utöver dessa ämnen så finns även ett valbart ämne som genomförs under en eftermiddag varje vecka. Ett av dessa ämnen är häst, som innehåller både teoretiska och praktiska pass.

Ansökan
KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN

Sista ansökningsdag till våren 2024 är den 1 december.

 

Kontaktperson
Eva Lundkvist Rektor

Hästsportens folkhögskola är utbildningsanordnare i samverkan med Västerås folkhögskola.