Ledarpraktikan

Utbildningen vänder sig till dig som är chef inom hästnäringen och genomförs på uppdrag av Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS enligt konceptet Ledarpraktikan. Den är uppbyggd i tre delar – Konsten att leda mig själv, Konsten att leda mina medarbetare och Konsten att leda min verksamhet. Ledarpraktikan med inriktning häst har körts sedan 2018, med totalt cirka 60 deltagare. Konceptet har tidigare använts under flera år inom lantbruket. En mycket uppskattad ledarskapsutbildning som lyfter de olika delarna i ledarskapet på ett pedagogiskt och väl anpassat sätt för chefer inom hästverksamheter.

  • Utbildningen pågår under drygt 12 månader under 2021-2022. Fysiska och digitala träffar varvas med träffar med individuell coachning, egen studiegrupp samt hembesök med sk Slöserijakt.
    Läs mer om konceptet Ledarpraktikan: http://www.ledarpraktikan.se/
    Läs mer om Slöserijakten inom Ledarpraktikan Häst: https://hastnaringen.se/dokument/sloserijakten-hitta-spill-i-din-verksamhet/
  • Inläsning samt hemarbete utifrån handlingsplan med coachen.
  • Drivkrafts- och personlighetsanalys.
  • Kursledare är Åsa-Lina Nordlund, Ledarpraktikancoach, Robert Björngard, Länshälsan och Sara Westholm, Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS.

Konsten att leda sig själv
Konsten att leda sina medarbetare
Konsten att leda sin verksamhet
Konsten att leda med helhet

2021
6-7 september                                  Fysisk träff, Strömsholm, Leda mig själv
September-Oktober                           Individuell coachning

2022
5 jan                                                Digital uppsamlingsträff

Februari                                           Erfa i studiegrupperna

1-2 Mars                                          Digital träff– Leda mina medarbetare

April-maj                                         Individuell coachning och erfa träff själva i egen studiegrupp (möjlighet att besöka varandra digitalt eller fysiskt)

Juni                                                 Digital uppsamlingsträff

Augusti                                            Erfa träff själva i egen studiegrupp (Möjlighet att besöka varandra digitalt eller fysiskt)

Maj-september                                 Slöserijakt (besök av coachen)

September                                       Fysisk träff Strömsholm – Leda min verksamhet

Okt-Nov                                           Individuell coachning och erfa träff själva i egen studiegrupp (möjlighet att besöka varandra digitalt eller fysiskt)

November/Dec                                 Digital träff alt 1 dagars fysisk träff – Leda med helhetsperspektiv – utvärdera effekter och summera

Kurskostnad:

25 000kr inkl. kost, logi och studiematerial (Hästsportens folkhögskola är ej momspliktig så ingen moms faktureras).

Kontaktperson

Våra huvudmän