Ledarpraktikan

Utbildningen vänder sig till dig som är chef inom hästnäringen och genomförs på uppdrag av Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS enligt konceptet Ledarpraktikan. Den är uppbyggd i tre delar – Konsten att leda mig själv, Konsten att leda mina medarbetare och Konsten att leda min verksamhet. Ledarpraktikan med inriktning häst har körts sedan 2018, med totalt cirka 60 deltagare. Konceptet har tidigare använts under flera år inom lantbruket. En mycket uppskattad ledarskapsutbildning som lyfter de olika delarna i ledarskapet på ett pedagogiskt och väl anpassat sätt för chefer inom hästverksamheter.

  • Utbildningen pågår under drygt 12 månader under 2021-2022. Fysiska och digitala träffar varvas med träffar med individuell coachning, egen studiegrupp samt hembesök med sk Slöserijakt.
    Läs mer om konceptet Ledarpraktikan: http://www.ledarpraktikan.se/
    Läs mer om Slöserijakten inom Ledarpraktikan Häst: https://hastnaringen.se/dokument/sloserijakten-hitta-spill-i-din-verksamhet/
  • Inläsning samt hemarbete utifrån handlingsplan med coachen.
  • Drivkrafts- och personlighetsanalys.
  • Kursledare är Åsa-Lina Nordlund, Ledarpraktikancoach, Robert Björngard, Länshälsan och Sara Westholm, Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS.

Konsten att leda sig själv
Konsten att leda sina medarbetare
Konsten att leda sin verksamhet
Konsten att leda med helhet

2021
6-7 Oktober                                    Fysisk träff på Strömsholm, Leda mig själv
September-Oktober                       Individuell coachning

2022
5 jan                                                Digital uppsamlingsträff

Februari                                          Erfa i studiegrupperna

1-2 Mars                                         Fysisk eller digital träff, Leda mina medarbetare

April/maj                                         Individuell coachning och Erfa träff i egen studiegrupp

Juni                                                Digital uppsamlingsträff

Augusti                                           Erfa träff i egen studiegrupp

Maj-september                               Slöserijakt, besök av coachen

September                                      Fysisk träff, Leda min verksamhet

Oktober/November                         Individuell coachning och Erfa träff i egen studiegrupp

November/December                     Digital träff eller 1 dag fysisk träff, Leda med helhetsperspektiv, utvärdera effekter och summera

Kurskostnad:

25 000kr inkl. kost, logi och studiematerial (Hästsportens folkhögskola är ej momspliktig så ingen moms faktureras). Delbetalning är möjlig.

Har du några praktiska frågor kring utbildningens innehåll och upplägg eller vill veta mer?
Kontakta:
Ansvarig utbildare/coach Ledarpraktikan Häst
Åsa-Lina Nordlund
070–8250716
asa-lina@nutveckling.se

eller

Sara Westholm (delvis tjänstledig)
sara.westholm@hastnaringen.se

Kontaktperson

Våra huvudmän