Ledarpraktikan

Utbildningen vänder sig till dig som är chef inom hästnäringen och genomförs på uppdrag av Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS enligt konceptet Ledarpraktikan. Den är uppbyggd i tre delar – Konsten att leda mig själv, Konsten att leda mina medarbetare och Konsten att leda min verksamhet.

  • Utbildningen består av fyra fysiska träffar, coachning mellan träffarna samt ett hembesök, s.k. Slöserijakt.
  • Inläsning samt hemarbete utifrån handlingsplan med coachen.
  • Drivkrafts- och personlighetsanalys.
  • Kursledare är Åsa-Lina Nordlund, Ledarpraktikancoach, Robert Björngard, Länshälsan och Sara Westholm, Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS.

Konsten att leda sig själv
Konsten att leda sina medarbetare
Konsten att leda sin verksamhet
Konsten att leda med helhet

Kurstid:

Träff 1, 8-9 september 2021

Träff 2, ej fastställt

Träff 3, ej fastställt

Träff 4, ej fastställt

Kursort: ej fastställt

Kurskostnad:

18 750kr (Hästsportens folkhögskola är ej momspliktig så ingen moms faktureras)

Kontaktperson

Våra huvudmän