Ledarpraktikan

Utbildningen vänder sig till dig som är chef inom hästnäringen och genomförs på uppdrag av Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS enligt konceptet Ledarpraktikan. Den är uppbyggd i tre delar – Konsten att leda mig själv, Konsten att leda mina medarbetare och Konsten att leda min verksamhet.

Utbildningen består av 4 fysiska träffar, coachning mellan träffarna samt ett hembesök, sk. Slöserijakt. Inläsning samt hemarbete utifrån handlingsplan med coachen. Drivkrafts- och personlighetsanalys. Kursledare är Åsa-Lina Nordlund, Ledarpraktikancoach, Robert Björngard, Länshälsan och Sara Westholm, Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS.

Konsten att leda sig själv
Konsten att leda sina medarbetare
Konsten att leda sin verksamhet
Konsten att leda med helhet

Kurstid: ht 2021
Kursort: ej klart

Kurskostnad: ej klart.

Anmälan

Anmälan till den här kursen har inte öppnat.

Kontaktperson

Våra huvudmän