Funktionärsutbildningar

Utan funktionärer är travsporten inte möjlig och en rad olika funktionärer behövs för att både träning och travtävlingar skall fungera. Därför har vi skapat ett antal utbildningar på lokal, regional och central nivå som syftar till att utbilda funktionärer inom olika områden och ge dem specifik kompetens för att kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt samt fatta beslut grundade på de bestämmelser och reglementen som finns i travsporten.

På denna sida listar vi de centrala utbildningar är aktuella just nu, övriga utbildningar sker lokalt/regionalt.

Vill du veta mer?

Läs mer om funktionärsutbildningar inom travsporten på Svensk Travsports hemsida, HÄR!