Travsportens utbildningar

Tränarkurs steg 1 (utan ekonomi)

Här är kursen som ger dig möjlighet att utöka din kunskap om hästen som biologisk varelse och intressanta områden som sjukdomar/skador, träningslära, hovvård mm. Undervisningen hålls av kunniga och erfarna lärare och du får utbyta kunskap och erfarenheter med de andra deltagarna under utbildningens olika moment.

Om utbildningen

Tränarkurs steg 1 ger dig kunskap om hästen som biologisk varelse. I utbildningen ingår både teoretiska föreläsningar och praktiska moment i träningsfysiologi som puls- och laktatmätning. Du får också grundläggande kunskaper i gångartslära och andra träningsformer än körning som till exempel ridning, longering och tömkörning.

Två stora undervisningsblock är Sporthästens vanligaste skador/sjukdomar samt Hästens digestion och utfodring. Föreläsningar och praktiska övningar kommer också att hållas inom ämnet etologi, dvs hästens inlärningsförmåga liksom hästvälfärd. Nytt för i år är ett undervisningsblock om mekanisering av häststallar, något som branschen har ett stort behov av.

För godkänt resultat krävs 80 % närvaro vid de digitala träffarna (vissa träffar är obligatoriska, vilka anges i kursschemat) 100 % närvaro vid de fysiska träffarna vid Wången samt godkända inlämningsuppgifter och prov/seminarium.

Kurstid: 16 januari – 28 april 2023, 50% studietakt. Kursen bedrivs med fjärrundervisning via Teams/Zoom måndag och tisdag 13:00 – 16:00 v. 4 – 17, vissa veckor endast tisdagar. Kursschema meddelas senast v 45. Inlämningsuppgifter och egen inläsning sker löpande under kursens gång.

Kursen innehåller två fysiska träffar vid Wången:
– Uppstartsvecka 16 – 20 januari, måndag 13:00 – torsdag 16:00.
– Examinationsvecka 25 – 28 april, måndag 13:00 – torsdag 16:00

OBS! Utifrån gällande restriktioner från FHM kan de fysiska veckorna vid Wången komma att genomföras digitalt.

Studieort: Undervisningen sker på Wången utanför Östersund samt på distans.

Antal: Antalet platser är begränsat till 25 deltagare. Vid fler behöriga sökande än antalet platser läggs stor vikt vid referenser och erfarenhet. Kursen genomförs tillsammans med Tränarkurs steg 1 med ekonomi. Vid fler ansökande än antal platser har deltagare som söker Tränarkurs steg 1 med ekonomi företräde.

Kostnad: Undervisningen är kostnadsfri, men en kurskostnad på 3500 kr tas ut för bl.a. studielitteratur, arbetsmaterial, hästkostnader och fika. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Om kursplats faktureras/köps upp av arbetsgivare, Arbetsförmedling eller liknande är kostnaden högre, eftersom vi då inte får statsbidrag för lärarkostnaderna. I dina kontakter med myndigheter ex. AF, CSN, ska du alltid ange Hästsportens folkhögskola som kursarrangör.

Dator/Uppkoppling: Under kurstiden behöver du ha tillgång till en dator/Ipad för dina distansstudier och för att kunna lämna in inlämningsuppgifter m.m. Du behöver ha god uppkoppling för att kunna följa den digitala undervisningen och möjlighet att sitta i en lugn och ostörd miljö.

Mål och innehåll
Efter genomförd utbildning förväntas eleven ha grundläggande kunskaper om:

 • Sporthästens vanligast sjukdomar och skador; diagnostik och behandling samt förebyggande åtgärder
 • Träningsfysiologi med puls- och laktatmätning i teori och praktik
 • Hästens digestion, utfodring, fodermedel/tillskott och foderhygien
 • Stallmiljö; ventilations principer
 • Mekanisering av häststallar och mekaniska hjälpmedel
 • Avelsteori och genetik
 • Alternativ i träningen av travhästar, som till exempel tömkörning, ridning & longering
 • Etologi (kunskapen om hästars inlärning) och hästvälfärd
 • Hållbar livsstil

Ytterligare kunskapsmål är att deltagarna ska:

 • Utifrån fördjupade kunskaper självständigt kunna reflektera, analysera och agera.

Behörighetskrav

 • Ha fyllt 18 år.
 • Flerårig erfarenhet av häst/trav/galoppverksamhet.
 • Fullgjord gymnasieutbildning alternativt inträdesprov.
 • Grundläggande datorvana.
 • För sökande till Tränarkurs steg 2-3 kan möjlighet finnas att dina kunskaper blir validerade om de motsvarar Tränarkurs Steg 1. Kontakta då Utbildningsavdelningen vid Svensk Travsport.
Vanliga frågor

Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad. CSN-klassificering: A2. Från och med höstterminen det år du fyller 20 kan du söka studiemedel. Till och med vårterminen det år du fyller 20 år får du studiehjälp.

Nej, kurs och logi ingår inte i kurskostnaden. Vi rekommenderar boende på Wångens Värdshus. Kontakta dem via wardshus@wangen.se eller 0640-174 17 för bokning. Det finns olika alternativ från hotellstandard till vandrarhemsstandard.

Ansökan och antagning

Ansök här.

Sökande till Tränarkurs steg 1 med ekonomi, som genomförs parallellt, har förtur vid antagningen. Vid fler behöriga sökande än antalet platser läggs stor vikt vid referenser och erfarenhet.

Besked om antagning lämnas den 30 december.

Obs! All information gällande antagning, kursinformation mm skickas till den e-postadress som du lämnar i samband med din ansökan.

Kursen genomförs parallellt med Tränarkurs steg 1 med ekonomi som är en obligatorisk utbildning för att senare söka Tränarkurs steg 3. Sökande till den utbildningen har därför förtur vid antagningen. Vid fler behöriga sökande än antalet platser (25) läggs stor vikt vid referenser och erfarenhet.

Kontaktperson
Annika Larelius Kursledare

Utbildningen genomförs av Hästsportens Folkhögskola på Wången i samverkan med Svensk Travsport.