Travsportens utbildningar

Tränarkurs steg 1 med ekonomi

Tränarkurs steg 1 med ekonomi är avslutad för 2023. Här är kursen som ger dig möjlighet att utöka din kunskap om hästen som biologisk varelse och intressanta områden som sjukdomar/skador, träningslära, hovvård mm. Undervisningen hålls av kunniga och erfarna lärare och du får utbyta kunskap och erfarenheter med de andra deltagarna under utbildningens olika moment.

Tränarkurs steg 1 med företagande ger dig kunskap om hästen som biologisk varelse. I utbildningen ingår både teoretiska föreläsningar och praktiska moment i träningsfysiologi som puls- och laktatmätning. Du får också grundläggande kunskaper i gångartslära och andra träningsformer än körning som till exempel ridning, longering och tömkörning.

Två stora undervisningsblock är Sporthästens vanligaste skador/sjukdomar samt Hästens digestion och utfodring. Föreläsningar och praktiska övningar kommer också att hållas inom ämnet etologi, dvs. hästens inlärningsförmåga liksom hästvälfärd. Inom kursområdet Företagande får du hjälp att skapa en affärsplan och kunskaper inom grundläggande företagsekonomi, marknadsföring, arbetsmiljö och ledarskap. Nytt för i år är ett undervisningsblock om mekanisering av häststallar, något som branschen har ett stort behov av.

För godkänt resultat krävs 80 % närvaro vid de digitala träffarna (vissa träffar är obligatoriska, vilka anges i kursschemat) 100 % närvaro vid de fysiska träffarna vid Wången samt godkända inlämningsuppgifter och prov/seminarium.

Kurstid: 16 januari – 28 april 2023, 75 % studietakt. Kursen bedrivs med fjärrundervisning via Teams/Zoom måndag och tisdag 13:00 – 16:00 v. 4 – 16, vissa veckor endast tisdagar. Kursschema meddelas senast v. 48. Inlämningsuppgifter och egen inläsning sker löpande under kursens gång.

Kursen innehåller två fysiska träffar vid Wången:

 • Uppstartsvecka 16 – 20 januari, måndag kl. 08:30 – fredag kl. 14:00
 • Examinationsvecka 24 – 28 april, måndag kl. 08:30 – fredag kl. 14:00

Studieort: Undervisningen sker på Wången utanför Östersund samt på distans.

Antal: Antalet platser är begränsat till 25 deltagare. Vid fler behöriga sökande än antalet platser läggs stor vikt vid referenser och erfarenhet. Kursen genomförs tillsammans med Tränarkurs steg 1 med ekonomi. Vid fler ansökande än antal platser har deltagare som söker Tränarkurs steg 1 med ekonomi företräde.

Kostnad: Undervisningen är kostnadsfri, men en kurskostnad på 5000 kr tas ut för bl.a. studielitteratur, arbetsmaterial, hästkostnader och fika. All obligatorisk litteratur ingår i utbildningen. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Om kursplats faktureras/köps upp av arbetsgivare, Arbetsförmedling eller liknande är kostnaden högre, eftersom vi då inte får statsbidrag för lärarkostnaderna. I dina kontakter med myndigheter ex. AF, CSN, ska du alltid ange Hästsportens folkhögskola som kursarrangör.

Dator/Uppkoppling: Under kurstiden behöver du ha tillgång till en dator/Ipad för dina distansstudier och för att kunna lämna in inlämningsuppgifter. Du behöver ha god uppkoppling för att kunna följa den digitala undervisningen och möjlighet att sitta i en lugn och ostörd miljö.

Mål och innehåll

Efter genomförd utbildning förväntas eleven ha grundläggande kunskaper om:

 • Sporthästens vanligast sjukdomar och skador; diagnostik och behandling samt förebyggande åtgärder
 • Träningsfysiologi med puls- och laktatmätning i teori och praktik
 • Hästens digestion, utfodring, fodermedel/tillskott och foderhygien
 • Stallmiljö; ventilations principer
 • Mekanisering av häststallar och mekaniska hjälpmedel
 • Avelsteori och genetik
 • Alternativ i träningen av travhästar, som t.ex. tömkörning, ridning & longering
 • Etologi (kunskapen om hästars inlärning) och hästvälfärd
 • Svensk och internationell trav/galoppsport, licensbestämmelser samt reglemente.
 • Marknadsföring och ledarskap
 • Hur man skapar en affärsplan samt upprättar en ekonomisk kalkyl för hästföretagande.
 • Arbetsmiljö och hållbar livsstil

Ytterligare kunskapsmål är att deltagarna ska erhålla:

 • Förståelse för Svensk Galopp och Svensk Travsports värdegrund samt kunskaper om djurskyddsfrågor, branschetik samt regelverk, lagar och avtal som styr hästverksamhet.
 • Utifrån fördjupade kunskaper självständigt kunna reflektera, analysera och agera.


Behörighetskrav

 • Deltagaren ska vara minst 18 år.
 • Flerårig erfarenhet av trav- eller galoppverksamhet.
 • Grundläggande datorvana.
 • Fullgjord gymnasieutbildning alternativt inträdesprov. Inträdesprovet verifierar grundläggande kunskaper i svenska och matematik på gymnasienivå och består av tre delar:
  • Läsförståelse
  • Skriftlig inlämningsuppgift baserat på två artiklar (läs-och skrivförståelse)
  • Matematiska grundkunskaper
  Vid fler behöriga sökande än antalet platser läggs stor vikt vid referenser och erfarenhet.
 • För sökande till Tränarkurs steg 2-3 kan möjlighet till validering finnas. Om tidigare utbildning motsvarar Tränarkurs steg 1. Ansökan till validering skall vara insänd samma tid som ansökan till ordinarie Tränarkurs steg 1. Detta för att ge sökande möjligheten till att hinna söka ordinarie Tränarkurs steg 1 vid negativt antagningsbesked. Kontakta helena.gartner@travsport.se för mer information.
Frågor och svar

Nej, boende ingår inte i kurskostnaden. Boka ditt boende via Wångens Värdshus wardshus@wangen.se eller telefon 0640-174 17. Det finns olika alternativ från hotellstandard till vandrarhemsstandard.

Utbildningen är studiemedelsberättigad. CSN-klassificering: A2. Från och med höstterminen det år du fyller 20 kan du söka studiemedel. Till och med vårterminen det år du fyller 20 år får du studiehjälp.

Ansökan och antagning

Anmälan är stängd.

Information om ny kurs 2024 kommer i september.

 

Kontaktperson
Annika Larelius Kursledare

Utbildningen genomförs av Hästsportens Folkhögskola på Wången i samverkan med Svensk Travsport.