Arbetsmiljöutbildningar

Ledarpraktikan

Utbildningen vänder sig till dig som är chef inom hästnäringen och genomförs på uppdrag av Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS enligt konceptet Ledarpraktikan. Den är uppbyggd i tre delar – Konsten att leda mig själv, Konsten att leda mina medarbetare och Konsten att leda min verksamhet. Ledarpraktikan med inriktning häst har körts sedan 2018, med totalt cirka 70 deltagare. Konceptet har tidigare använts under flera år inom lantbruket. En mycket uppskattad ledarskapsutbildning som lyfter de olika delarna i ledarskapet på ett pedagogiskt och väl anpassat sätt för chefer inom hästverksamheter.
Frågor och svar

Konsten att leda sig själv
Konsten att leda sina medarbetare
Konsten att leda sin verksamhet
Konsten att leda med helhet

Kursstart ej klart

Kurskostnad:

25 000kr inkl. kost, logi och studiematerial (Hästsportens folkhögskola är ej momspliktig så ingen moms faktureras). Delbetalning är möjlig.

Åsa Torninger

Åsa jobbar på Upplands-Bro Ryttarförening och har tidigare gått ledarskapsutbildningen Ledarpraktikan Häst.

Varför valde du att gå Ledarpraktikan?

– Jag fick tips om kursen av en vän i hästbranchen . Som ny verksamhetschef på Upplands-Bro ryttarförening tänkte jag då att det var bra och få så många verktyg som möjligt i min roll.

Vad har du uppskattat mest med utbildningen?

– Det har varit väldigt roligt, lärorikt och nyttigt, dessutom har jag fått vänner och kontakter för livet. Kursens fokus på självkännedom uppskattar jag mycket och har användning av det både på jobbet och i privatlivet.

____________________________________________________________

Malin Cohlin

Malin jobbar på Lövsta Stuteri & Seminstation och har tidigare gått ledarskapsutbildningen Ledarpraktikan Häst.

Varför valde du att gå utbildningen?

– Jag valde Ledarpraktikan främst för att det lockade med en ledarutbildning inom branschen. Utbildningen var mycket relevant och givande för mig i min roll och mycket givande att träffa andra kollegor som man annars inte träffar.

Vad uppskattade du mest med utbildningen?

– Det jag uppskattat mest är erfarenhetsutbytena med de andra deltagarna. Och ett mycket bra upplägg med hands on övningar.

Har du några praktiska frågor kring utbildningens innehåll och upplägg eller vill veta mer?
Kontakta:
Ansvarig utbildare/coach Ledarpraktikan Häst
Åsa-Lina Nordlund
070–8250716
asa-lina@nutveckling.se

eller

Sara Westholm 070-5272018
sarakarlsro@gmail.com

Kursledare
Åsa-Lina Nordlund Agronom, tidigare ledarskapskonsult på Växa Sverige och Hushållningssällskapet, numera egen. Stor erfarenhet av utbildning och coachning av ledare inom de Gröna näringarna. Ansvarig utbildare Ledarpraktikan Häst.
Sara Westholm Tidigare arbetsmarknadsansvarig inom Hästnäringens Nationella Stiftelse, är personalvetare och utbildad inom arbetsmiljö. Hon har drivit arbetsmiljöfrågor inom hästnäringen sedan 2015 och utbildat i arbetsmiljö genom Hästnäringens Nationella Stiftelse, för blivande travtränare på Wången, samt inom Hästsportens Folkhögskola.
Anmälan

Datum ej klart. Du kan skicka in din intresseanmälan här.

Kontaktperson

Samarbetspartner