Islandshäst utbildningar

Islandshäst utbildning Ridlärare nivå IV

Islandshäst utbildning Ridlärare nivå IV ges inte under läsåret 23 - 24. För fler utbildningar, kontakta Svenska Islandshäst förbundet. www.icelandichorse.se

Om utbildningen

Utbildningen ges inte under läsåret 23 – 24

Det övergripande målet är att SIF Ridlärare IV skall ha kompetens att utbilda hästar och ryttare upp till elitnivå. Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för elever och blivande ridlärare.

Stor vikt läggs vid egen färdighetsträning i ridkonst, därtill kommer grund – och vidareutbildning av hästar samt fördjupning i teoretiska momentDeltagarna kommer även att träna på praktisk och teoretisk undervisning av grupper, enskilda ekipage och blivande ridlärare I och II.

I anslutning till utbildningen finns möjlighet att avlägga examination till SIF Ridlärare IV enligt gällande bestämmelser. Målet är att de studerande skall bli mycket väl förberedda för examinationerna och ett framtida uppdrag som Diplomerad Ridlärare IV.

Hästsportens folkhögskola är utbildningsanordnare och genomför utbildningen på filialen Wången.

Kurstid: 17 oktober 2022 – 3 mars 2023, distans 50%, fyra fysiska träffar.
Kursort: Wången

Kurslärare: FEIF Ridlärare nivå III och IV. Gästföreläsare förekommer.

Kostnad: Undervisningen är kostnadsfri. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Kostnader för visst studiematerial tillkommer.

Övrigt: Deltagarna behöver egna hästar för färdighetsträningen

Behörighetskrav
  • Ridlärare III med unghästprov
  • Lokalklubbsdomare(behöver dock ej vara aktiv)
  • Aktivt arbetar (omfattning minst 50 %) med undervisning och träning av hästar som Ridlärare III under minst 8 år
  • Tränat ekipage som tävlar på nationell nivå

Meriterande vid antagning

  • Pedagogisk utbildning och erfarenhet
  • Tävlingsresultat

Antagning
Vid antagning bedöms deltagarens förkunskaper och meriter ur ett helhetsperspektiv. Vid antagningen ska ett CV skickas in. Referenser krävs för att intyga förkunskapskrav och meriter. Ansökan skickas till kursledaren för utbildningen.

Ansökan
Ansökan är stängd

Frågor
För mer information om kursen och antagning samt för anvisningar om ansökan kontakta Karin Ericson, karin.ericson@wangen.se Telefonnr: 070-2568006

Kontaktperson
Karin Eriksson Kursledare
Våra huvudmän