Travsportens utbildningar

Hästskötarkurs med profil Trav och Islandshäst

Vill du ta steget ut på arbetsmarknaden som hästskötare eller bara lära dig mer om hästar? Då återstår bara att välja inriktning.

Om utbildningen

Efter avslutad utbildning har du bland annat kunskaper om hästens grundläggande behov, träning av hästar och mycket annat. Du förbereds även under kursen för diplomeringar inom Svensk Travsport och Svenska Islandshästförbundet. 

Distanskurs 40 veckor, 50% studietakt. Under kurstiden genomförs 6 träffar á 5 dagar (totalt 30 dagar) på Wången. Viss del av utbildningen är förlagd till distansuppgifter mellan träffarna. Stalltjänstgöring förekommer i samband med undervisningen på Wången.

Kurstid: Pågående kurs: 10 augusti – 11 december 2020 och 11 januari – 11 juni 2021. Nästa kurs: Augusti 2021 – juni 2022.
Datum för kursträffar: Meddelas vid antagningen.
Kursort: Wången
Antal kursplatser: 5-10 deltagare/inriktning
Kostnad: Undervisningen är avgiftsfri. En avgift avseende övriga omkostnader som material, hästar, försäkring, aktiviteter, kurslitteratur mm tas ut. Kostnad för ev. resor tillkommer. Avgiften är 10 800 kr exkl certifieringar för samtliga utbildningsträffar, kostnaden delas upp på 6 fakturor á 1 800 kr/träff. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. Om kursplats köps av Arbetsförmedling, arbetsgivare eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna.

Kursinnehåll

  • Hästkunskap
  • Hästens hälsa och sjukvård
  • Entreprenörskap
  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Aktivitetsledarskap/Grundläggande pedagogik
  • Longering och tömkörning
  • Första Hjälpen
  • Tappskokompetens (utifrån förkunskaper)
  • Praktik hos kvalificerade anläggningar trav/island

Inriktningsspecifika kurser trav

 • Travhästens utbildning och träning
 • Travsport – Sulky och Ridning

Inriktningsspecifika kurser islandshäst

 • Ridning
 • Instruktörskunskap