Travsportens utbildningar

Tränarkurs steg 1 (utan ekonomi)

Brinner du för travet och önskar lära dig ännu mer om travsportens ädla konst? Denna fördjupningskurs ger dig goda möjligheter till det. Varmt välkommen med din ansökan.

Om utbildningen

Tränarkurs steg 1 (utan ekonomi) ger dig som deltagare kunskap om travhästen som biologisk varelse samt kännedom om travsport både nationellt och internationellt. I utbildningen ingår teoretiska föreläsningar och praktiska moment så som puls- och laktatmätning. Du får också grundläggande kunskaper i gångartslära och fler träningsformer än körning – som t.ex. ridning, longering och tömkörning. Föreläsningar och praktiska övningar kommer även att hållas inom ämnen som etologi och hästens välfärd.

Mål och innehåll:

  • Grundläggande kunskaper om avelsteori och genetik.
  • Kunskap om svensk och internationell travsport, licensbestämmelser samt reglemente.
  • Förståelse för Travets värdegrund samt kunskaper om djurskyddsfrågor, branschetik samt regelverk, lagar och avtal som styr hästverksamhet.
  • Grundläggande kunskaper om alternativ i träningen av travhästar, som t.ex. tömkörning och longering.
  • Grundläggande kunskaper i etologi och hästvälfärd.
  • Utifrån fördjupade kunskaper få kursdeltagare att självständigt reflektera, analysera och agera självständigt.

Behörighetskrav:

  • Ha fyllt 18 år.
  • Flerårig erfarenhet av häst/travverksamhet.
  • Fullgjord gymnasieutbildning alternativt inträdesprov.
  • Grundläggande datorvana.

Under kurstiden behöver du ha tillgång till en dator/Ipad för dina distansstudier och för att kunna lämna in inlämningsuppgifter m.m.

Kurstid: 12 januari–16 mars 2021. Kursen är en distanskurs på 10 veckor och 75% studietakt med två fysiska träffar på Wången Mellan träffarna sker en fysiskt träff i Stockholmsområdet samt egna studier.
Studieort: Undervisningen sker på Wången utanför Östersund samt på distans.
Antal: Antalet kursplatser är begränsat till 25 deltagare.
Kostnad: Undervisningen är kostnadsfri, men en kurskostnad på 3500kr tas ut för bl a studielitteratur, arbetsmaterial, hästkostnader och fika. Boende ingår inte i kurskostnaden.

Om kursplats faktureras/köps upp av arbetsgivare, Arbetsförmedling eller liknande är kostnaden högre, eftersom vi då inte får statsbidrag för lärarkostnaderna. I dina kontakter med myndigheter ex. AF, CSN, ska du alltid ange Hästsportens folkhögskola som kursarrangör.

Vanliga frågor

Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad. CSN-klassificering: A2. Från och med höstterminen det år du fyller 20 kan du söka studiemedel. Till och med vårterminen det år du fyller 20 år får du studiehjälp.

Nej, kurs och logi ingår inte i kurskostnaden. Vi rekommenderar boende på Wångens Värdshus. Kontakta dem via wardshus@wangen.se eller 0640-174 17 för bokning. Det finns olika alternativ från hotellstandard till vandrarhemsstandard.

Ansökan och antagning

Sista ansökningsdag: 30 november 2020. Till ansökan.

Sökande till Tränarkurs steg 1 med ekonomi, som genomförs parallellt, har förtur vid antagningen. Vid fler behöriga sökande än antalet platser läggs stor vikt vid referenser och erfarenhet.

Besked om antagning lämnas den 30 december.

Obs! All information gällande antagning, kursinformation mm skickas till den e-postadress som du lämnar i samband med din ansökan.

Kursen genomförs parallellt med Tränarkurs steg 1 med ekonomi som är en obligatorisk utbildning för att senare söka A-tränarkurs trav. Sökande till den utbildningen har därför förtur vid antagningen. Vid fler behöriga sökande än antalet platser (25) läggs stor vikt vid referenser och erfarenhet.

Kontakt

För mer information, kontakta Hästsportens folkhögskolas utbildningsledare på Wången, Ulrika Backan, tel. 070-562 87 77 eller e-post: ulrika.backan@wangen.se.

Kursadministration: info@hastsportensfolkhogskola.se.

Utbildningen genomförs av Hästsportens Folkhögskola på Wången i samverkan med Svensk Travsport.