Travsportens utbildningar

Tränarkurs steg 1 med ekonomi

Tränarkurs steg 1 med ekonomi är en kurs som förbereder dig för Förberedande proffstränarkurs och A-tränarkurs, ger dig möjlighet att utöka ditt nätverk och lära mer om travsportens ädla konst.

Tränarkurs steg 1 med ekonomi ger dig kunskap om travhästen som biologisk varelse samt kännedom om travsport både nationellt och internationellt. I utbildningen ingår både teoretiska föreläsningar och praktiska moment som puls- och laktatmätning. Du får också grundläggande kunskaper i gångartslära och andra träningsformer än körning – som t.ex. ridning, longering och tömkörning. Föreläsningar och praktiska övningar kommer också att hållas inom ämnet etologi, dvs hästens inlärningsförmåga liksom hästens välfärd. Ett annat undervisningsområde är grundläggande företagsekonomi och företagande. Godkänt kurs ger dig som deltagare behörighet till Förberedande proffstränarkurs och A-tränarkurs.

För godkänt resultat krävs 100 % närvaro vid de fysiska träffarna samt godkända inlämningsuppgifter och prov/seminarier.

Kurstid: 11 januari–19 mars 2021 Kursen är en distanskurs på 10 veckor och 100% studietakt med två fysiska träffar på Wången. Mellan träffarna på Wången sker en fysisk träff i Stockholmsområdet samt egna studier.
Studieort: Undervisningen sker på Wången utanför Östersund samt på distans.
Antal: Antalet platser är begränsat till 25 deltagare. Vid fler behöriga sökande än antalet platser läggs stor vikt vid referenser och erfarenhet.
Kostnad: Undervisningen är kostnadsfri, men en kurskostnad på 3500kr tas ut för bl a studielitteratur, arbetsmaterial, hästkostnader och fika. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Om kursplats faktureras/köps upp av arbetsgivare, Arbetsförmedling eller liknande är kostnaden högre, eftersom vi då inte får statsbidrag för lärarkostnaderna. I dina kontakter med myndigheter ex. AF, CSN, ska du alltid ange Hästsportens folkhögskola som kursarrangör.

Under kurstiden behöver du ha tillgång till en dator/Ipad för dina distansstudier och för att kunna lämna in inlämningsuppgifter m.m.

Mål och innehåll

 • Grundläggande kunskaper om avelsteori och genetik.
 • Kunskap om svensk och internationell travsport, licensbestämmelser samt reglemente.
 • Förståelse för Travets värdegrund samt kunskaper om djurskyddsfrågor, branschetik samt regelverk, lagar och avtal som styr hästverksamhet.
 • Grundläggande kunskaper om alternativ i träningen av travhästar, som t.ex. tömkörning & longering.
 • Grundläggande kunskaper om marknadsföring och ledarskap.
 • Grundläggande kunskaper i att skapa en affärsplan samt att upprätta en ekonomisk kalkyl för hästföretagande.
 • Grundläggande kunskaper i etologi och hästvälfärd.
 • Utifrån fördjupade kunskaper få kursdeltagare att självständigt reflektera, analysera och agera självständigt.

Behörighetskrav

 • Ha fyllt 18 år.
 • Flerårig erfarenhet av häst/travverksamhet.
 • Fullgjord gymnasieutbildning alternativt inträdesprov.
 • Grundläggande datorvana.
 • Möjlighet kan finnas att dina kunskaper blir validerade om de motsvarar FKT*
Frågor och svar

Nej, boende ingår inte i kurskostnaden. Boka ditt boende via Wångens Värdshus wardshus@wangen.se eller telefon 0640-174 17. Det finns olika alternativ från hotellstandard till vandrarhemsstandard.

Utbildningen är studiemedelsberättigad. CSN-klassificering: A2. Från och med höstterminen det år du fyller 20 kan du söka studiemedel. Till och med vårterminen det år du fyller 20 år får du studiehjälp.

Ansökan och antagning

Sista ansökningsdag: 30 november 2020. Klicka här för ansökan online.

Besked om antagning lämnas den 30 december. OBS! all information gällande antagning, kursinformation mm skickas till den E-postadress som du lämnar i samband med din ansökan.

Kursen genomförs parallellt med Tränarkurs steg 1 (utan delen om ekonomi- och företagande). Sökande till Tränarkurs steg 1 med ekonomi har förtur vid antagningen. Vid fler behöriga sökande än antalet platser läggs stor vikt vid referenser och erfarenhet.

Kontakt

Ulrika Backan, tel. 070-562 87 77 eller e-post: ulrika.backan@wangen.se.

Kursadministration info@hastsportensfolkhogskola.se.

Validering

Möjlighet kan finnas att dina kunskaper blir validerade om de motsvarar Tränarkurs steg 1. De som erbjuds validering av sin kompetens och möjligheten att tenta av kursinnehållet skall ha minst 10 års beprövad och verifierad erfarenhet. Han/Hon skall också kunna visa på erfarenhet av att driva eller ansvara för egen eller annans verksamhet. Ansökan till validering skall vara insänd samma tid som ansökan till ordinarie Tränarkurs steg 1. Detta för att ge sökande möjligheten till att hinna söka ordinarie Tränarkurs steg 1 vid negativt antagningsbesked. Kontakta jonny.staf@travsport.se för mer information.

Utbildningen genomförs av Hästsportens Folkhögskola på Wången i samverkan med Svensk Travsport.