Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildning grundkurs inriktning trav

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om arbetsmiljö. Utbildningen är grundläggande och praktisk tillämpbar för såväl chefer som skyddsombud i travverksamheter. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar både till en positiv utveckling och skapar attraktiva arbetsgivare. Det finns två kurser att välja på med samma innehåll. Under året kommer det även erbjudas en fortsättning på kursen.
Frågor och svar
 • Utbildningen är en distanskurs och genomförs två gånger under våren.
 • Varje utbildningsomgång innehåller tre digitala träffar på en halvdag var.
 • Mellan träffarna sker vissa hemuppgifter.
 • Kursledare är Robert Björngard, Länshälsan, och Sara Westholm, Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS.
 • Vad är arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Grundläggande säkerhet och säkerhetskultur
 • Arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Roller och ansvar
 • Olycksfall- och tillbudsrapportering
 • Riskhantering
 • Ergonomi och hållbara arbetsrutiner
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Första hjälpen och krishantering

Kurs 1: Träffarna genomförs mellan kl 10 – 13. Första träffen 5/5, andra träffen 12/5 samt tredje träffen 2/6.

Kurs 2: Träffarna genomförs mellan kl 12 – 15. Första träffen 11/5, andra träffen 18/5 samt tredje träffen 8/6.

Välj kurs 1 eller 2 i din anmälan.

Kursort: Digitalt

2 000 kr inkl. utbildningsmaterial. Undervisningen är kostnadsfri.

Kontaktperson