Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljö och Lean

Utbildningen vänder sig till verksamhetsansvariga som genomfört Ledarpraktikan eller liknande ledarskapsutbildningar. Fysiska och digitala träffar varvas med studiebesök hos varandra samt coachning på teamnivå, med möjlighet till individuell coachning.
Frågor och svar

Utbildningen Arbetsmiljö och Lean fokuserar på att skapa attraktiva, säkra och hållbara hästverksamheter och vänder sig till verksamhetsansvariga som genomfört Ledarpraktikan eller liknande ledarskapsprogram och som i sina verksamheter vill utveckla sina processer, öka delaktigheten, minska arbetsmiljörisker samt öka trivsel och kundvärden.

Utbildningen delas upp i tre steg och genomförs under perioden juni 2022 till december 2023. Aktiviteterna sker löpande under perioden och varvas med digitala och fysiska träffar som är utformade för att skapa delaktighet och ett gemensamt engagemang i verksamheterna. Max 12 st verksamheter.

Start under 2024

Kostnad
Grundpaket: 22 500 kr

Tilläggspaket: 31 500 kr  med individuell coachning

Moms tillkommer på alla priser. Anmälan är bindande och sker till

alla steg.

Paketen är beräknade för en person på de fysiska träffarna, önskas

flera deltagare från samma verksamhet tillkommer en kostnad på

5000 kr per varje extra deltagare.

Utbildningen subventioneras av HNS med 10 000 kr per

verksamhet, vilket är avdraget i kostnadsbeskrivningen för de olika

paketen.

Möjlighet att söka stöd
Möjlighet finns att ansöka om stöd för denna utbildning via AFA.

Åsa-Lina Nordlund är godkänd AFA arbetsmiljöutbildare

Föreläsare
Åsa-Lina Nordlund Agronom, tidigare ledarskapskonsult på Växa Sverige och Hushållningssällskapet, numera egen. Stor erfarenhet av utbildning och coachning av ledare inom de Gröna näringarna. Ansvarig utbildare Ledarpraktikan Häst.
Sara Westholm Tidigare arbetsmarknadsansvarig inom Hästnäringens Nationella Stiftelse, är personalvetare och utbildad inom arbetsmiljö. Hon har drivit arbetsmiljöfrågor inom hästnäringen sedan 2015 och utbildat i arbetsmiljö genom Hästnäringens Nationella Stiftelse, för blivande travtränare på Wången, samt inom Hästsportens Folkhögskola.
Anmälan

Anmälan till kursen är stängd.

Kontaktperson
Samarbetspartner